ZAsyn

Egenskaper och kännetecken:

Permanentmagnetexciterad växellös drivning för linhissar med drivskiva och med eller utan maskinrum.
Det platta utförandet och väggmontaget i hisschaktet möjliggör optimala schaktmått.
Den typgodkända bromsen kan användas som säkerhetsanordning mot okontrollerade hisskorgrörelser uppåt och mot oavsiktlig hisskorgrörelse bort från stannplanet.

Drivningar i serie ZAsyn har hög energieffektivitet och tyst gång.

 

Tillämpningar och användningsområden

 • Nyttig last upp till 2500 kg
 • Hastighet: upp till 3,0 m/s
 • Drivskivediameter 400 mm

För alla produkter i de här serierna kan du klicka på "Ytterligare information"

Ytterligare information Ytterligare information


SM700

 • Nyttig last upp till 1600 kg (2:1)
 • Hastighet: upp till 3,0 m/s
 • Axellast: upp till 3600 kg
 • Inbyggnadsdjup: < 340 mm
 • Drivskiva: 400 mm
 • Tillval: Mekanisk bromsluftning via bowdendrag

SM860

 • Nyttig last upp till 2500 kg (2:1)
 • Hastighet: upp till 3,0 m/s
 • Axellast: upp till 8000 kg
 • Inbyggnadsdjup: < 585 mm
 • Drivskiva: 480 mm och 600 mm
 • Tillval: Mekanisk bromsluftning via bowdendrag

Tillämpningar