MAXvent owlet

Produktspecifikation:

Mellantrycksaxialfläkt med extremt låg ljudnivå, hög verkningsgrad och mer kapacitet tack vara den kraftfulla innerrotormotorn. Skovelanfallsvinkeln kan ställas in vid fabriken så att driftspunktkraven uppfylls exakt. Tillgängliga dimensioner 315 - 1 400 mm, luftflöden upp till 144 500 m³/h och statisk tryckstegring upp till 2 200 Pa.

Egenskaper och kännetecken:

  • Låg driftskostnad tack vare optimal verkningsgrad och lägsta möjliga ljudnivå genom bionisk skoveldesign
  • Hög effekttäthet genom innerrotormotorer
  • Kort och långt fläkthus enligt Eurovent
  • Lugn gång och hög livslängd tack vare dynamisk balansering i två plan
  • Uppfyller ekodesigndirektivet 2015
  • ATEX

Motorkoncept:

Innerrotormotorer

  • EC-teknik PMblue: permanentmagnetexciterad motor med påbyggd controller
  • AC-teknik