• blaue Kugeln in Gitterformation

Členství a svazy

Logo amca international

AMCA International – Air Movement and Control Association

ZIEHL-ABEGG Inc., ZIEHL-ABEGG THAILAND Ltd.

AMCA je neziskové sdružení, které zastupuje zájmy globálního průmyslu ventilátorů. Sdružení bylo původně založeno jen pro USA a později se mezinárodně rozšířilo. V současnosti reprezentuje sdružení AMCA 330 členů ze 34 zemí.
www.amca.org

Bundesverband eMobilität

Člen: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Sdružení Bundesverband eMobiltiät e.V. se zasazuje o přechod mobility v Německu na elektromobilitu. Cíl se zaměřuje na záměr spolkové vlády stát se do konce desetiletí vedoucím trhem. Sdružení BEM proto propojuje aktéry z hospodářství, politiky a médií, podporuje vnímání tohoto tématu a zasazuje se o potřebné změny.
www.bem-ev.de

Cluster „Palivový článek BW“

Člen: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Cluster „Palivový článek BW“ založili v roce 2013 zástupci ministerstev, hospodářství, vědy a svazů. Partneři clusteru mají sdružovat svoje aktivity pod jednou střechou pod vedením a organizací společnosti e-mobile BW GmbH. Tím má být dosaženo společného cíle partnerů, což je realizace projektů a záměrů vodíkového pohonu. Má aktivně podporovat zavedení elektromobility.
www.e-mobilbw.de

Cluster „Elektromobilita jih/západ“

Člen: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Cluster „Elektromobilita jih/západ“, založený v roce 2008, chce přispívat k realizaci výkonné mobility s nízkými emisemi, žádané na trhu. Cluster proto využívá možností regionů Karlsruhe – Mannheim – Stuttgart k propojení velkých, středních a malých firem z automobilového průmyslu, energetické techniky, informační a komunikační techniky a výrobní techniky.
www.emobil-sw.de

EVIA – European Ventilation Industry Association

Člen: ZIEHL-ABEGG SE

European Ventilation Industry Association je sdružení, které reprezentuje zástupce průmyslu ventilátorů. Sdružení EVIA má své sídlo v Bruselu a jejím cílem je reprezentace v institucích EU a v národních svazech. Jejím záměrem je platforma mezi všemi evropskými skupinami požadavků v oblasti průmyslu ventilátorů.
www.evia.eu

FGK Logo (Fachverbände Gebäude u.Klima)

FGK - Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Člen: ZIEHL-ABEGG SE

Fachverband Gebäude-Klima e. V. je vedoucí oborový svaz německého hospodářství klimatizace a ventilace. FGK zastupuje zájmy svých členů vůči partnerům na trhu v oblasti politiky, hospodářství, institucí a vědy. Cílem svazu je podporovat obnovitelné energie v klimatizační, chladicí a ventilační technice a iniciovat a doprovázet příslušné projekty výzkumu a vývoje.
www.fgk.de

TÜV-SÜD

ZIEHL-ABEGG SE

TÜV-Süd je firma poskytující služby v segmentech INDUSTRY, MOBILITY a CERTIFICATION. Spektrum služeb zahrnuje poradenství, kontrolu, testy, posudky a certifikaci. V oboru INDUSTRY sahá spektrum od bezpečného provozu průmyslových zařízení až po zkoušku kolejových vozidel, signalizačních zařízení a drážní infrastruktury. V segmentu MOBILITY jsou výrobci vozidel podporováni při vyvíjení a schvalování nových modelů. CERTIFICATION zahrnuje globální zkoušku konkurenceschopnosti a přístupu produktů na trh.
www.tuev-sued.de

UITP – International Association of Public Transport

Člen: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

UITP – International Association of Public Transport – je globální svaz pro nositele veřejné hromadné dopravy se sídlem v Bruselu. Svaz UITP si stanovil za cíl propagovat a obhajovat veřejnou dopravu a podporovat řešení pro udržitelnou mobilitu. Svaz má celkem 3 400 členů. U těchto členů se jedná o národní svazy, dopravní společnosti, podniky subdodavatelského průmyslu, veřejné nositele a výzkumníky dopravy.
www.uitp.org

FLT (Forschungsvereinigung für Luft- und Trocknungstechnik e. V.)

Člen: ZIEHL-ABEGG SE

FLT je sdružení, které podporuje nápady z výzkumu vzduchotechniky a sušicí techniky. Podpora je přitom poskytována při plánování projektu, podání žádosti o dotaci. Cílem tohoto podpůrného opatření je povzbudit především menší a střední podniky ke zvýšení aktivity výzkumu a vývoje a dosažení konkurenceschopnosti.
www.flt-net.de

GTBB - Gesellschaft für Technische Biologie und Bionik e.V.

Člen: ZIEHL-ABEGG SE

GTBB se zabývá výzkumem vymožeností biologické evoluce a testuje realizovatelnost nových konceptů a produktů. Cílem společnosti Gesellschaft für Technische Biologie und Bionik e.V. je přiblížit veřejnosti bioniku.
www.gtbb.net

UL

ZIEHL-ABEGG SE

UL je globální, nezávislý podnik, který působí v oblasti bezpečnostní vědy. Cílem podniku je hledat inovativní řešení u témat udržitelnosti, obnovitelných energií a nanotechnologie.
www.ul.com

VDE

Člen: ZIEHL-ABEGG SE

VDE je jeden z největších evropských svazů pro branže elektrotechniky a informační techniky. Cílem svazu je poskytnout mezinárodní, hustě propletenou platformu odborníků z oblasti vědy, normalizace a testování produktů. Úkolem je upevnit a rozšířit pozici Německa jako jednoho z celosvětově vedoucích inovačních pracovišť. Aktuálně má VDE více než 36 000 členů.
www.vde.com