Emil Ziehl, zakladatel společnosti ZIEHL-ABEGG, narozen 22. května 1873, zemřel 1. června 1939.

1886 – Obrázek dívky, který namaloval Emil Ziehl a který rodina stále vlastní, představuje začátek firmy ZIEHL-ABEGG, a tím i osudový zlom tohoto kreativního vynálezce.

1897 – Konstrukční výkres prvního vnějšího motoru, který vypracoval Emil Ziehl – základ i současné moderní technologie pohonů.

1900 – Na tento elektricky provozovaný gyroskop v kardanovém zavěšení obdržel Emil Ziehl v roce 1900 hlavní patent. Lodě, letadla a měsíční rakety nelze dnes bez těchto gyroskopů navigovat.

 

1909 – Továrna ZIEHL-ABEGG v berlínské čtvrti Weißensee měla přímou železniční vlečku napojenou na průmyslovou železnici a byla zaměřená na sériovou výrobu elektromotorů s nejnovější strojní technikou pro racionální průběh práce.

1910 – Prosvětlená tovární hala v Berlíně byla vybavena všemi, v tehdejší době dostupnými technickými vymoženostmi pro bezproblémovou, moderní a komplexní výrobu motorů (délka haly 100 m a šířka 20 m).

1918 – Vlastní výstavní prostor s výrobky firmy ZIEHL-ABEGG v budově továrny ve čtvrti Berlin-Weißensee.

1919 – Dynamo vrtule u vzducholodi Graf Zeppelin. Dosud zachovaný dopis vyjadřující uznání stavitele vzducholodi Ferdinanda Grafa von Zeppelin dokumentuje i dnes vynikající výkony tehdy dodaných vysokonapěťových agregátů zařízení FT pro vzducholoď společnosti Graf Zeppelin.

1935 – Po velkém podnikatelském úspěchu slavil Emil Ziehl se svými zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a úřady 25. výročí firmy.

1941 – Dipl. Ing. Günther Ziehl převzal již ve svých 28 letech vedení společnosti ZIEHL-ABEGG. Po celý svůj život považoval za svůj největší závazek zachovat cíle a hodnoty podniku, které mu svěřil a předal jeho otec, a pokračovat v jejich dalším rozvoji.

1947 – Po skončení světové války se Heinz Ziehl, mladší bratr Günthera Ziehla, plný elánu vydal ke společnosti ZIEHL-ABEGG do Künzelsau. V realizaci vnějšího motoru, nakresleného jeho otcem, spatřoval velké příležitosti pro vzduchotechnický obor.

1949 – Základem dalšího vývoje výtahových motorů zůstává vynález Emila Ziehla – vnější rotor.

1955 – Nový start, opětovné zahájení výroby a začátek vývoje vnějších motorů v pronajatých prostorech prvního podlaží známé výtahové firmy Stahl v Zámeckém mlýně v Künzelsau.

2006 – FE2owlet – unikátní bionický profil dobývá svět.

2008 – Otevření vizionářského technologického centra InVent v závodě Künzelsau s celosvětově jedinečnou zkušební stanicí pro ventilátory.

Mimořádný a největší trakt, který slouží jako zkušební stanice pro testování vzduchu a hluku, je se svým 1 250 tun těžkým stavebním kontejnerem uložen výhradně na pružinách pro zamezení vibrací a vnějšího hluku při citlivém měření hluku ventilátorů.

Předimenzovaná obrovská vzduchová potrubí dopravují budovou obrovská množství vzduchu, která jsou zapotřebí pro testování ventilátorů ve zkušební stanici.

2011 – Královská třída Formule 1 se týká královské třídy ventilátorů technologie Cpro ZAmid (zleva Dennis Ziehl, ZIEHL industrie elektronik GmbH, Peter Fenkl, předseda představenstva společnosti ZIEHL-ABEGG SE, mistr světa ve Formuli 1 Niki Lauda, Norbert Schuster, představenstvo společnosti ZIEHL-ABEGG SE).

2012 – ZAwheel – Elektrický pohon náboje v kole bez převodovky pro užitková vozidla, s nepřekonatelnými hodnotami 90% účinnost – 0 % emisí, úspěšně zasahuje do dění na trhu elektrických městských autobusů.

2013 – První rýpnutí do země při výstavbě nového závodu pro výrobu pohonů ZIEHL-ABEGG o rozloze cca 16 700 m2. Nový výrobní závod se bude nacházet přímo u sjezdu z A6 u obce Kupferzell.

2014 – veletrh Hannover Messe: spolková kancléřka Angela Merkelová na návštěvě veletržního stánku společnosti ZIEHL-ABEGG.

2014 – Nová očekávaná výroba přímo u sjezdu z evropské dopravní tepny A6 u obce Kupferzell je dokončena. Společnost ZIEHL-ABEGG otevírá nový závod pro divize Technika pohonů a Automotive.

2015 - společnost ZIEHL-ABEGG dále prohlubuje tzv. modrou myšlenku a s tím spojenou udržitelnost a odpovědnost pro další generace. Ke konci roku 2015 proto vyhlašuje tzv. modrý rok a mimo jiné uvede na trh ventilátor špičkové techniky ZAvblue jako dalšího zástupce modré techniky, který byl vyvinut v souladu s bionickými poznatky.

2015 - ventilátor špičkové techniky ZAvblue - energeticky úsporný a akrobat, co se týče objemu. Svým bionickým designem lopatek je nepřekonatelný pro vysoké objemové proudy s nyní menší velikostí. Společnost ZIEHL-ABEGG v rámci své vzrušující přehlídky na ISH 2015 svým zákazníkům prezentuje ventilátor zaměřený na budoucnost 

2015 - také v rámci modrého roku, pro prohloubení myšlenky udržitelnosti, nechala společnost ZIEHL-ABEGG známým akčním umělcem Konstantinen Dimopoulosem obarvit stromy v areálu a také kolem areálu podniku v Künzelsau v ekologicky modré barvě. Tato umělecká instalace je podporována současným slavnostním otevřením modré věže u hlavního podniku v Künzelsau.

2016 - ZIEHL-ABEGG, hlavní sponzor zemské zahradní přehlídky ve městě Öhringen, Badensko-Württembergsko, prezentuje svou hypermoderní stavbou modré, bionické ventilátory špičkové techniky a ve venkovním prostoru modré aktivní květiny. Tato modrá prezentace je vrcholem prohlídky zemské zahradní přehlídky. Použitím autobusu ZAwheel a jeho revolučního pohonu pro čistou a tichou jízdu bez emisí společnost zdůrazňuje své spojení s regionem.

2016 - zahajovací výkop do budoucnosti pro nový výrobní závod na místě Kupferzell. V tomto velmi moderním závodě nejsou vyráběny pouze vysoce výkonné motory ECblue, ale díky jedinečné produkci plastů pro bionické ventilátory špičkové techniky bylo založeno nové výrobní odvětví.

2017 -  při příležitosti ISH 2017 uvádí společnost ZIEHL-ABEGG na trh revoluční ocelové kolo ZAbluefin. Toto radiální oběžné kolo, které bylo vyvinuto podle bionické předlohy, přesvědčí díky svému filigránskému a mimořádnému designu lopatek, předností nepřekonatelného výkonu ventilátoru.

2018 - slavnostní otevření nového výrobního závodu špičkové techniky pro vysoce výkonné motory ECblue a plastové ventilátory v závodě Kupferzell s hosty z oblasti politiky a ekonomiky. 

2018 - současné spuštění výroby v novém závodě Kupferzell s vlastní špičkovou produkcí plastů pro velmi výkonná bionická oběžná kola ventilátorů. Celé představenstvo, dozorčí rada a společníci společnosti ZIEHL-ABEGG vyjadřují svou osobní signaturou na prvních plastových oběžných kolech, které opouští výrobní linku, svou hlubokou spjatost s projektem zaměřeným na budoucnost.

Modrá epocha | historie

2. ledna 1910 založil Emil Ziehl v berlínské čtvrti Weißensee společnost ZIEHL-ABEGG - Započala tak modrá epocha a vzestup firmy již nic nedokázalo zastavit. Základem této úspěšné historie byly již tehdy velmi perspektivní vynálezy Emila Ziehla, například patentovaná elektrická gyroskopická novinka – gyromagnetický kompas, jehož základem byl vnější motor, který Emil Ziehl nakreslil již na přelomu století.

Studovaný a velmi nadaný technik a kreativní vynálezce získal díky svému vývoji vysoké uznání po celém světě.