• Nahaufname blauer Ventilator

Technologie ZAmid®

Nový, vysoce výkonný kompozitní materiál ZAmid® jsme vyvinuli speciálně pro nejvyšší nároky našich bionicky tvarovaných ventilátorů. Speciální kombinace použitých výchozích materiálů vysoce výkonného kompozitního materiálu přitom hraje rozhodující roli. Nově vyvinutý materiál ZAmid® je neuvěřitelně lehký a přesto má maximální pevnost kovu. To vede k výraznému snížení celkové hmotnosti a přesto zaručuje maximální stabilitu při vysokých otáčkách a odstředivých silách u našich ventilátorů.

blauer Radialventilator

 

Technologie ZAmid® umožňuje výrobu našich ventilátorů ve vysoce komplexních a speciálně pro tento účel vyvinutých vstřikovacích nástrojích jako jeden odlitek, bez svarových švů. Ventilátory jako např. Cpro s technologií ZAmid® lze bez omezení používat pro provozní teploty srovnatelné s teplotami pro ocelové kolo. Další výhody: snížení provozní hlučnosti až na 5 dB (3 dB = fyzikální polovina), korozivzdornost, barevná stálost, bez uvolňování toxických plynů a 100% recyklovatelnost.