• Bild von alten Gebäuden

Modrý zázrak pokračuje

Cesta byla volná, „modrý zázrak“ mohl pokračovat

V prostorách pronajatých od známé výtahové firmy Stahl v 1. patře Zámeckého mlýna v Künzelsau zahájil Günther Ziehl, který se mezitím stal otcem dvou dětí, Silke a Uweho, se svým bratrem Heinzem, otcem dcer Jutty, Margit, Helgy a Karin, opětovnou výrobu výtahových motorů. Byl to pozitivní začátek, neboť firma Stahl si byla vědoma kvality motorů ZIEHL-ABEGG. Společnost ZIEHL-ABEGG dodala do konce 2. světové války cca 90 procent celkové německé potřeby výtahových motorů. Výroba se nejprve rozběhla se dvěma typy výtahových motorů, později následovaly vnější motory. Další novinky a inovace byly na denním pořádku. Základem však stejně jako předtím zůstal také pro budoucí vývoj produktů u společnosti ZIEHL-ABEGG vynález Emila Ziehla – vnější rotor, použitý například pro ventilátory, jako hnací prvek a také jako konstrukční princip v oblasti výtahové techniky. Nápad bratrů Günthera a Heinze na hojnější použití vnějších motorů pro vzduchotechniku nadchnul především Heinze Ziehla, protože zde viděl velkou příležitost k úspěchu v rozsáhlých oblastech vzduchotechnického průmyslu. Pro realizaci záměru bratrů vypracoval Günther Ziehl finanční podklady a příslušné koncepty. Vývoj se dal do pohybu a nezadržitelný rozmach společnosti ZIEHL-ABEGG opětovně zajistil její přední postavení mezi podniky v průmyslové oblasti ventilátorů, hnací a regulační techniky.


1955 Začala první stavební fáze nové výrobní a administrativní budovy. Začátek vývoje ventilátorů s vnějším rotorem v Künzelsau.

V roce 1960 zaměstnává společnost ZIEHL-ABEGG opět 600 pracovníků. Bylo podáno a zveřejněno první přihlášení vnějšího rotoru v nevýbušném provedení.

V roce 1965 je postaven pobočný závod Schöntal-Bieringen s novými výrobními provozy a založen sesterský podnik - ebm, s 2/3 majetkovou účastí kmenového rodinného podniku Ziehl.

1966 Došlo k rozšíření závodu Bieringen o výrobní úsek slévárna hliníkových tlakových odlitků s  vysoce automatizovaným výrobním procesem.

1967–1969 Probíhal úspěšný další vývoj vnějšího motoru s přímo přilitými axiálními lopatkami a vestavěným motorem. Byla zahájena výroba spínacích zařízení.

1973 Založení prvních zahraničních obchodních poboček ve Švédsku, Anglii a Itálii.

1980 Zahájen vývoj elektronických spínacích, regulačních a řídicích zařízení.

1985 Vývoj prvních EC pohonů napájených ze sítě.

1987 Zavedení systému řízení jakosti podle normy DIN EN ISO 9001.

1991–1995 Založení pobočného závodu Niedernhall o rozloze 12 000 m² pro výrobu radiálních ventilátorů. Rozšíření pobočného závodu Bieringen na 22 000 m². Zprovoznění montážního systému Power & Free pro centrální výrobu programu axiálních ventilátorů z tlakového odlitku. Založení výrobního provozu v Marcali/Maďarsko.

1999 Integrace francouzské firmy FMV Lamel do skupiny ZIEHL-ABEGG.

2001 Provedení transformace firmy na rodinnou akciovou společnost pod vedením předsedy dozorčí rady Uweho Ziehla. Ve stejném roce: Nové synchronní pohony ZAtop bez převodovky přinášejí revoluci do výroby výtahů.

2002 Zprovoznění výrobního centra pro radiální ventilátory o rozloze 15 000 m² v Průmyslovém parku Hohenlohe u Waldenburgu. V dalších letech založení dalších obchodních poboček po celém světě (dosud 25).

2005 Založení společnosti Ziehl Holding GmbH. Uwe Ziehl, syn Günthera Ziehla a majitel společnosti Ziehl industrie-elektronik GmbH + Co ve městě Schwäbisch Hall, přebírá se svojí rodinou 100% podíl ve firmě a je společnosti stejně jako předtím k dispozici ve funkci předsedy dozorčí rady. Díky transformaci na akciovou společnost a rozhodující podpoře Uweho Ziehla je cesta k uskutečnění mnoha nových nápadů a vizí společnosti ZIEHL-ABEGG volná. Po zrušení společných obchodních poboček s firmou ebm jsou zakládány vlastní pobočky po celém světě, téměř každý měsíc.

2006 Senzační inovace EC technologie.

2007 ZIEHL-ABEGG Čína, rozšíření výrobní plochy z 5 000 na 21 000 m²

2008 Následuje neméně senzační otevření vizionářského technologického centra InVent v závodě Künzelsau. Díky celosvětově unikátní zkušební stanici tohoto druhu a této velikosti lze provádět také měření pro certifikace zařízení zákazníků podle AMCA, DIN, ISO atd. Rozšíření výrobní plochy závodu v Průmyslovém parku
Hohenlohe na 27 000 m2. Výstavba závodu v Maďarsku s aktuální výrobní plochou o rozloze 19 000 m2.

2009 Zavedení vysoce účinných ventilátorů Vpro-ECblue a vývoj celosvětově unikátního axiálního ventilátoru s bionickým profilem – FE2owlet-ECblue, oba mají hodnoty nižší, než stanovuje směrnice EUp pro mezní hodnoty energie v roce 2015. Měnič frekvence Fcontrol s integrovaným sinusovým filtrem, celosvětově první série pro regulaci paralelních motorů všeho druhu a jakéhokoli počtu.

2010 – 100 let ZIEHL-ABEGG

Třída sama pro sebe – královská třída

S certifikacemi „Premium Quality“ a „Premium Efficiency“ kompletní palety produktů firmy nastavuje společnost ZIEHL-ABEGG nejvyšší měřítka pro zaměstnance a produkty také pro nadcházející století.