Podnikové směrnice

Více než 100 let utvářené hodnoty a cíle učinily ze společnosti ZIEHL-ABEGG to, čím dnes jsme – královskou třídou. Ubíráme se dnes i do budoucna společně, jako jeden tým, touto cestou úspěchu a vytváříme další století mimořádných výkonů, vývojů a technologií.

Naše níže uvedené směrnice prohlubují dosavadní zkušenosti a mají perspektivně určovat směr a úkoly pro vedoucí pracovníky tohoto podniku a pro naše zaměstnance při jejich každodenní práci v příslušném pracovním oboru. Jsme neustále otevření novým myšlenkám a návrhům, ale máme přitom jen jeden cíl: dokonalou dynamiku!

goldenes Lüfterrad

Zákazník je u firmy ZIEHL-ABEGG králem
Vedeme otevřený a partnerský dialog s našimi zákazníky. Naši zákazníci jsou nadšeni z našich individuálních řešení pro individuální požadavky. Jsme přesvědčeni, že se férové jednání, čestnost, otevřenost a vyčíslitelnost v obchodním styku vyplatí a chováme se podle závazných právních rámcových podmínek. Vzbuzujeme u našich zákazníků nadšení.

Aufzugmotor Nahaufnahme

Jsme úspěšní díky našim zaměstnancům
Jsme podnik se sociální odpovědností, v němž je spousta kreativních individualistů, motivovaných společnými hodnotami, nápady a cíli, které v týmu vedeme k úspěchu. Klademe na naše zaměstnance požadavky a zároveň jim poskytujeme podporu a snažíme se každý den ještě více zlepšovat dobré věci. Motivace a radost při vykonávání naší práce přitom tvoří bázi pro naše kvalifikované zaměstnance a jsou zároveň garantem společného úspěchu – dnes i v budoucnu. ZIEHL-ABEGG, to jsme my!

silberner Ventilator mit schwarzem Gitter

Zaujímáme vedoucí postavení v inovacích a kvalitě
Máme průkopnického ducha a směřujeme stále kupředu. Jako leader v inovacích a kvalitě permanentně určujeme nové standardy v oblasti technologie, servisu a designu. Bereme si příklad z přírody a čerpáme z ní dokonalost a jedinečnost pro nové bionické produkty. Po celém světě vyrábíme na základě jednotných standardů ve vysoce moderních a udržovaných výrobních závodech. Naše vysoké požadavky na kvalitu a inovace zaměřené na potřeby zákazníků vzbuzují nadšení našich obchodních partnerů po celém světě.

Radialventilator in goldenem Licht

Jednáme partnersky a dlouhodobě
Prioritou našeho jednání je udržitelný úspěch na bázi solidní, dlouhodobé a nezávislé podnikové strategie. Se zásadou vzájemného férového jednání se spoléháme na dlouhodobá partnerství s našimi zákazníky, dodavateli a zaměstnanci. To zajišťuje důvěru a stálost. Jednáme a přemýšlíme předvídavě, abychom byli úspěšní i zítra.

gezackter ventilatorflügel

Chráníme naše životní prostředí
Přebíráme odpovědnost za nás i budoucí generace. Naše inovativní produkty jsou energeticky úsporné a šetrné ke zdrojům, od výroby až po použití. Naše pečeť „Premium Efficiency“ je toho zárukou. Myslíme vždy na zítřek, abychom dnes učinili správná rozhodnutí. Motivaci pro naše jednání nehledáme v žádných normách nebo směrnicích, ale v odpovědnosti za naše životní prostředí.

Ventilatorrad in Gold

Společnost ZIEHL-ABEGG doma po celém světě
Jsme pyšní na náš původ. Oceňujeme pospolitost rozmanitých národností po celém světě v našem podniku. Cítíme se jako doma kdekoliv na světě, kde se používají naše produkty. Respektujeme globalizaci s regionální sounáležitostí. Náš základní předpoklad zní: „Globální myšlení, lokální jednání!“ Následujeme naše zákazníky do různých koutů světa. Včas rozpoznáváme požadavky průmyslu a poskytujeme naše služby bez omezení podle našich norem kvality, certifikátů „Premium Quality“ a „Premium Efficiency“ – v královské třídě.

Naše vize
Snažíme se o královskou třídu u všeho, co děláme. Zaměřujeme se na působivá, perspektivní systémová řešení pro vzduchotechniku, regulační techniku a techniku pohonů a chceme být v oblasti technologií, růstu a ziskovosti i nadále vedoucím nezávislým podnikem naší branže. Ústředním bodem našeho rozmanitého portfolia produktů je energeticky účinný elektromotor. Naše nápady, novinky a inovace vzbuzují nadšení v našich základních branžích i mimo ně. Náš průkopnický duch a inovační úsilí zahrnují všechny podnikové procesy.