ZAMON - PRO OPTIMÁLNÍ PROVOZ A DIAGNOSTIKU VÝTAHOVÝCH SYSTÉMŮ

Smartphones mit ZAmon App

ZAmon - Desktop

Dokonalá pomůcka pro diagnostiku výtahových zařízení a správu dat přístroje. ZAmon umožňuje jednoduchý a rychlý přístup k veškerým parametrům a funkcím měniče frekvence a rekuperačních jednotek od společnosti ZIEHL-ABEGG.

ZAmon - Mobile

ZAmon je volitelný nástroj pro obsluhu měniče frekvence ZAdyn pomocí mobilních zařízení jako je smartphone nebo tabletový počítač. Jasně strukturované plochy obsluhy se samovysvětlujícími ikonami, informativními texty ke každému parametru a nápověda online jsou perfektními předpoklady pro rychlou a samostatnou práci.

Funkce softwaru ZAmon

 • Časově optimalizované uvedení výtahového zařízení do provozu
 • Analýzy a optimalizace výtahového zařízení
 • Rychlá diagnostika slabých míst, například styků kolejnic, přerušení aretace dveří nebo komunikačních problémů s řízením výtahu
 • Zálohování a správa parametrů
 • Sestavování podkladů pro dokumentaci výtahového zařízení

ZAmon poskytuje vhodný softwarový modul pro jakýkoli případ použití:

Displej:

 • Dálkové ovládání měniče frekvence nebo rekuperační jednotky prostřednictvím notebooku

Rekordér:

 • 4 analogové měřicí kanály
 • 1 digitální měřicí kanál
 • Volné obsazení měřicích kanálů s funkcemi měření
 • Uložení záznamů
 • Porovnání měření
 • Analýza FFT
 • Matematické analytické funkce

Parametry:

 • Správa parametrů
 • Přehledné zobrazení menu a parametrů
 • Změna parametrů v reálném čase
 • Uložení parametrů
 • Vytištění seznamů parametrů
 • Vytištění seznamů chyb
 • Nahrávání uložených sad parametrů do měniče frekvence nebo rekuperační jednotky
 • Porovnání parametrů
 • Načítání dat zařízení a motoru z výpočtů vytvořených návrhovým programem ZAlift

Osciloskop:

 • Záznam křivek jízdy v reálném čase pro diagnostické účely
 • 4 analogové měřicí kanály
 • Volné obsazení měřicích kanálů s funkcemi měření
 • Uložení záznamu
 • Dálkové ovládání ZETADYN 3 u otevřeného modulu

Funkce a vlastnosti

Asistence uvedení do provozu:

 • Asistent uvedení do provozu provádí v jednoduchých krocích a s vysvětlením skrz všechny potřebné parametry až k volitelnému nastavení koncového zařízení
 • Doba pro uvedení do provozu <10 minut

Parametrizace:

 • Přehledné shrnutí menu ve funkčních blocích (např. funkční blok "jízdní křivka")
 • Stahování, jištění a načítání parametrových souborů
 • Načítání technických údajů pomocí QR-kódu na typových štítcích pohonů ZIEHL-ABEGG včetně automatického převzetí do parametrového souboru. 

Parametrizace offline:

 • Parametrové soubory mohou být vytvořeny a uloženy např. v kanceláři nebo v dílně bez spojení s koncovým zařízením. 
 • Jakmile je vytvořeno spojení se ZAmon STICK, může být spuštěn přenos parametrů.

Analýza:

 • Záznam a vyhodnocení jízdních křivek pro procesy analýzy a diagnostiky:
 • 4 analogové měřicí kanály
 • 1 digitální měřicí kanál
 • ukládání záznamů
 • FFT-analýza
 • matematické funkce analýzy

Aktualizace:

 • Automatická informace o dostupnosti novějšího firmwaru
 • Aktualizace firmwaru s ZAmon 

Kontakt na zákaznickou službu:

 • Přímý kontakt prostřednictvím e-mailu k zákaznické službě ZIEHL-ABEGG
 • Automatické shromažďování všech důležitých údajů a příprava e-mailu jedním kliknutím
 • Odesílání e-mailů prostřednictvím lokálních klientů e-mailu Mobile Device

Kompatibilita Mobile Device: 

 • Vyžaduje iOS 11.0 nebo novější. Kompatibilní s iPhone, iPad a iPod touch
 • Vyžaduje Android verze 6 nebo novější

Kompatibilita Zadyn:

 • Vyžaduje verzi firmwaru 4.60 nebo vyšší

Ke stažení pro ZAmon - Desktop

Po potvrzení Právních ustanovení souvisejících s využíváním podmínky používání přejdete do sekce Ke stažení

Přečetl(a) jsem si aktuální Právní ustanovení související s využíváním Nutzungsbedingungen a souhlasím


 • zamon-bedienungsanleitung_2015-03-01_INT_en.pdf
  ZAmon Operating instruction (4 MB)
 • Terms-of-use-ZAmon-ZAlift-09-2018-DE-en.pdf
  Terms of use ZAmon (849 KB)

Ke stažení pro ZAmon - Mobile


 • ZAmon-App-Terms-of-use.pdf
  Terms of use (1 MB)