ZAdynpro

Velký výkon při malém nároku na místo – frekvenční měnič ZAdynpro od firmy ZIEHL-ABEGG umožňuje nejmenší, prostorově úsporné skříňové rozvaděče pro výtahová zařízení

Výtahová zařízení jsou dnes konstruována podle nových, promyšlených koncepcí zařízení. Výsledkem je méně místa pro technické komponenty a více prostoru pro cestující. Komponenty, které měly dosud své místo v šachtě, se nyní musí instalovat na jiném místě. Proto společnost ZIEHL-ABEGG vyvinula nový frekvenční měnič, který umožňuje konstrukci prostorově úsporných skříňových rozvaděčů pro výtahová zařízení.

Vzhledem k velmi malým hlavám a prohlubním šachet je stále méně místa pro technické komponenty ve výtahové šachtě. Tyto se nyní musí instalovat na jiném místě. K tomu účelu se nabízí skříňový rozvaděč a řídicí jednotka výtahu. Ale i zde je místo omezeno. Frekvenční měnič ZAdynpro od firmy ZIEHL-ABEGG tento trend zohledňuje. S nepatrnými rozměry umožňuje konstrukční provedení nejmenších, prostorově efektivních skříňových rozvaděčů pro výtahová zařízení se strojovnou nebo bez ní.

Individuální řešení skříňových rozvaděčů
Zejména u zařízení bez strojovny jsou kladeny na skříňový rozvaděč vysoké požadavky. Protože se často instalují v patře budovy. Montáž přístroje ZAdynpro na ležato a externí síťová tlumivka přitom poskytují možnost, aby skříňový rozvaděč mohl být individuálně přizpůsoben místním podmínkám.

Objednávka, uskladnění, rozjezd – celkem jednoduché
Veškerá rozhraní pro připojení řídicí jednotky výtahu a snímač otáček jsou v přístroji ZAdynpro již integrované. Díky tomu odpadá namáhavé a časově náročné vybírání karet rozhraní během objednávání. Díky provozu synchronních a asynchronních motorů se stejným přístrojem nestojí předzásobení na skladu nic v cestě. Typ motoru je vybírán na místě během rozjezdu.

ZAdynpro má synchronní – asynchronní motory v rozsahu výkonu 4,6 kW až 14,0 kW a pracuje se spolehlivostí obvyklou pro ZIEHL-ABEGG.

Jako všechny přístroje série ZAdyn je také frekvenční měnič ZAdynpro vyvinutý explicitně pro použití do výtahů. To se odráží také v extrémně přehledné a jednoduché struktuře menu externího ovládacího terminálu ZApadpro. Následuje jednoduchá obsluha a rozjezd.

Pro podrobné informace klikněte na „Podrobnější informace“

Podrobnější informace Podrobnější informace

Tichý a funkční
Integrovaná bezpečnostní funkce Safe Torque Off – bezpečné vypnutí momentu (STO) dle IEC 61800-5-2 (SIL 3) splňuje požadavky normy EN 81-20. Protože spínací zvuky motorových stykačů jsou naprosto neslyšitelné, je možné umístit skříňový rozvaděč včetně ZAdynpro také v podlažích v budovách s extrémní citlivostí na hluk.

Evakuační jízdy jsou možné s bezvýpadkovým elektrickým napájením (USV) 1~230 VAC, rovněž také s napájením pomocí baterií. Software přístroje ZAdynpro má k dispozici kontrolní funkce podle výtahové směrnice 2014/33/EU:

 • elektroměr na střídavý proud u výtahů s lany s pláštěm z plastu nebo řemeny,
 • automatické sledování motorové brzdy jako prvek na ochranu proti neúmyslnému pohybu kabiny,
 • automatické sledování motorové brzdy jako část jističe proti překročení rychlosti kabiny jedoucí směrem nahoru.

Kromě toho lze za provozu synchronních motorů zálohovat důležitá data ve snímači absolutní hodnoty. To se může později jevit jako cenná záloha.

Ekologicky myslet – snižovat náklady na energii
Po mnoho hodin denně je výtah v klidovém stavu. Tento klidový stav poskytuje několik možností na úsporu energie. Aktivací digitálního vstupu lze ZAdynpro nastavit do provozu Standby. Spotřeba energie se tím sníží až o 75 %. V případě potřeby je ZAdynpro ihned opět připraven k provozu.

U zařízení se zvýšeným stupněm využití poskytují rekuperační jednotky typu ZArec4C možnost zpětného napájení energií, která se vytvoří při generatorické jízdě.

EMK kompatibilní
ZAdynpro je hned z výroby vybaven integrovaným síťovým filtrem. V kombinaci s perfektně přizpůsobenou externí síťovou tlumivkou jsou splněny všechny požadavky EMK norem EN 12015 a EN 12016 specifických pro výtahy.

ZAdynpro je důležitým stavebním prvkem při realizaci kompaktního skříňového rozvaděče. V kombinaci s dalšími komponenty, jako například s elektronickým ovládáním brzd ZAsbc4 nebo s rekuperační jednotkou ZArec4C umožňuje ZAdynpro extrémně tichý a trvalý provoz výtahového pohonu.

Ke stažení

 • ZIEHL-ABEGG-Catalogue-Drive-Technology-for-elevators-2020-english.pdf
  Drive Technology (15 MB)
  for elevators 2020 edition
 • ZIEHL-ABEGG-Flyer-ZAdynpro-english.pdf
  ZAdynpro (5 MB)
  The compact frequency inverter