Série FC

Specifikace produktu:

Osvědčená lopatka z tlakové litiny z hliníku pro použití v aerodynamicky dobře vytvořených systémech pro vedení vzduchu, jako je plná tryska a vestavba do potrubí.  Dostupné velikosti 315-1250 mm, objemové proudy do 62 000 m³/h a zvýšení statického tlaku do 300 Pa.

Vlastnosti a zvláštnosti:

  • Vysoká flexibilita díky 100% objemovému proudu s možností regulace otáček
  • Kompromis mezi energetickou účinností a investičními náklady
  • Vysoká rovnoměrnost chodu a dlouhá životnost díky dynamickému vyvážení ve 2 rovinách
  • Splňuje směrnici ErP 2015
  • Četné certifikace (mimo jiné VDE, UL, CCC, EAC, CE)

Koncepty motoru:

Vnější motory

  • AC technologie