ATEX 2G/3G a 2D/3D

Specifikace produktu:

Ventilátory ATEX pro provedení skříň / ventilátory pro vestavbu.
Vyrobené a přezkoušené podle ATEX 2014/34/EU pro použití v zónách 1 a 2 a 21/22.

 • Ropa a petrochemie
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nevýbušná provedení pro speciální motory v nevýbušném provedení (Ex)
 • De: tlakuvzdorné zapouzdřené provedení
 • Skříň odolá tlaku při výbuchu a zamezí rozšíření výbuchu ven.
 • E: zvýšená bezpečnost
 • Zamezení jisker nebo elektrického oblouku uvnitř nebo na vnějších dílech.
 • nA: nejiskřící provozní prostředek
 • Okolní výbušná atmosféra se při normálním provozu a za definovaných abnormálních provozních podmínek nevznítí.
 • td: ochrana prostřednictvím skříně
 • Omezení max. povrchové teploty a omezení vnikání prachu.

Vlastnosti a zvláštnosti:

 • Povrchový nátěr: elektricky vodivý
 • Speciální varianty utěsnění pro oddělení různých zón. Od dvojitého hřídelového těsnění až po uhlíkové labyrintové těsnění včetně přípojky uzavíracího plynu.
 • Různá provedení pro zónu 1 a 2 nebo 21/22
 • Ventilátory pro třídy exploze IIa, IIb a vodíku