Systémové komponenty

 • Provozní kondenzátory
 • Vtokové trysky
 • Pružná sací hrdla
 • Pryžové vibrační prvky
 • Pružinové tlumiče vibrací
 • Ochranná mříž sacího otvoru

Pro podrobné informace klikněte na „Podrobnější informace“.

Podrobnější informace Podrobnější informace

Provozní kondenzátory

K provozu 1~ motorů jsou zapotřebí adekvátně dimenzované provozní kondenzátory. Okolní teplota od -25 do +85 °C.

Vtokové trysky

Pro optimální náběhové proudění vzduchu na oběžné kolo se ventilátory provozují s vtokovou tryskou. Provedení z pozinkovaného ocelového plechu nebo plastu částečně s měřicím zařízením pro měření objemového proudu.

Pružná sací hrdla

Pro flexibilní připojení ventilátorů pro vestavbu jsou k dispozici čtvercová sací hrdla s elastickým mezikusem. Textilní materiál je vyroben z polyesteru/PVC, rám je z pozinkované oceli. Max. přípustná teplota: 80 °C.

Pryžové vibrační prvky

Jako alternativa k pružinovým tlumičům vibrací pro akustické oddělení tělesa. Tyto prvky mají nižší izolační účinnost, mají však dobré tlumicí vlastnosti, což může být při některých druzích instalace výhodné. Při vysokých otáčkách ventilátoru a tuhé nosné konstrukci jsou pryžové vibrační prvky často dostačující.

Pružinové tlumiče vibrací

Pro zamezení přenosu zvuku pevným tělesem a vibrací na zařízení a budovu. Tyto tlumiče mají vysokou izolační účinnost a adekvátně vysoké odpružení.

Ochranná mříž sacího otvoru

Ventilátory jsou koncipovány jako komponenty pro klimatizační, větrací a odvětrávací zařízení. Smí se provozovat teprve tehdy, pokud jsou nainstalována všechna potřebná ochranná zařízení. Pokud je sací nebo výfukový otvor volně přístupný, musí se na ventilátor umístit ochranná zařízení.

Ke stažení

 • Centrifugal-fans-main-catalogue-with-IEC-standard-motor.pdf
  Centrifugal fans main catalogue with IEC standard motor (30 MB)
  01/2018 edition