Systémové komponenty

  • Provozní kondenzátory
  • Vtokové trysky
  • Pružná sací hrdla
  • Pryžové vibrační prvky
  • Pružinové tlumiče vibrací
  • Ochranná mříž sacího otvoru

Pro podrobné informace klikněte na „Podrobnější informace“.

Podrobnější informace Podrobnější informace

Provozní kondenzátory

K provozu 1~ motorů jsou zapotřebí adekvátně dimenzované provozní kondenzátory. Okolní teplota od -25 do +85 °C.

Vtokové trysky

Pro optimální náběhové proudění vzduchu na oběžné kolo se ventilátory provozují s vtokovou tryskou. Provedení z pozinkovaného ocelového plechu nebo plastu částečně s měřicím zařízením pro měření objemového proudu.

Pružná sací hrdla

Pro flexibilní připojení ventilátorů pro vestavbu jsou k dispozici čtvercová sací hrdla s elastickým mezikusem. Textilní materiál je vyroben z polyesteru/PVC, rám je z pozinkované oceli. Max. přípustná teplota: 80 °C.

Pryžové vibrační prvky

Jako alternativa k pružinovým tlumičům vibrací pro akustické oddělení tělesa. Tyto prvky mají nižší izolační účinnost, mají však dobré tlumicí vlastnosti, což může být při některých druzích instalace výhodné. Při vysokých otáčkách ventilátoru a tuhé nosné konstrukci jsou pryžové vibrační prvky často dostačující.

Pružinové tlumiče vibrací

Pro zamezení přenosu zvuku pevným tělesem a vibrací na zařízení a budovu. Tyto tlumiče mají vysokou izolační účinnost a adekvátně vysoké odpružení.

Ochranná mříž sacího otvoru

Ventilátory jsou koncipovány jako komponenty pro klimatizační, větrací a odvětrávací zařízení. Smí se provozovat teprve tehdy, pokud jsou nainstalována všechna potřebná ochranná zařízení. Pokud je sací nebo výfukový otvor volně přístupný, musí se na ventilátor umístit ochranná zařízení.