Ochrana motoru

Specifikace produktu:

Většina vnějších motorů ZIEHL-ABEGG je vybavena termostatickými spínači (TB). Vnější motory chráněné proti výbuchu obsahují teplotní čidla (TP). Také motory normalizované podle IEC mají integrovaná teplotní čidla (TP).
Pro ochranu a monitorování těchto motorů dodává společnost ZIEHL-ABEGG vhodné produkty pro vyhodnocení termostatických spínačů a teplotních čidel.

Vlastnosti a zvláštnosti:

  • 3~ ochrany motoru pro monitorování integrovaných termostatických spínačů (TB) vedle plné tepelné ochrany motoru navíc umožňují rozvádět jednoduchým způsobem proud k ventilátorům. K jedné 3~ ochraně motoru lze připojit více ventilátorů, integrovaná nadproudová spoušť přitom umožňuje ochranu vedení (funkce jištění).
  • 1~ ochrany motoru monitorují vždy jeden připojený motor (termostatický spínač TP). Kontrolní zařízení pro teplotní čidlo (TP) umožňuje také ochranu motorů v nevýbušném provedení (Ex).

Provedení:

Rozsah funkcí:

  • 3~ ochrany motoru: Manuální funkce spínání, plná ochrana motoru, rozvod proudu, nadproudová spoušť pro ochranu vedení
  • 1~ ochrany motoru: Manuální funkce spínání, plná ochrana motoru
  • Kontrolní zařízení pro teplotní čidlo (TP) také pro ochranu motorů v nevýbušném provedení (Ex). Reléový výstup pro řízení vypnutí motoru.