Systémové komponenty

 • Strojní rám ZAframe
 • Mechanické adaptérové desky
 • Externí chlazení
 • Software ZAlift
 • Lanové kladky

Pro podrobné informace klikněte na „Podrobnější informace“.

Podrobnější informace Podrobnější informace


Strojní rám ZAframe

ZAframe MH4000

 • Vysoký rám pro výtahový pohon typu ZAtop SM160.30B – SM225.45C
 • Typické užitečné zatížení: 630 kg až 1 600 kg

ZAframe MH6000

 • Vysoký rám pro výtahový pohon typu ZAtop SM225.60B – SM250.80D
 • Typické užitečné zatížení: 630 kg až 3 000 kg

ZAframe MF2800 + MF4000

 • Plochý rám pro výtahový pohon typu ZAtop SM160.30B – SM225.45C
 • Typické užitečné zatížení: 630 kg až 1 600 kg

ZAframe MF6000

 • Plochý rám pro výtahový pohon typu ZAtop SM225.60B – SM250.80D
 • Typické užitečné zatížení: 630 kg až 2 000 kg

ZAframe MS4000

 • Opásaný rám S pro výtahový pohon typu ZAtop SM160.30B – SM225.45C
 • Typické užitečné zatížení: 630 kg až 2 000 kg

ZAframe MS8000

 • Opásaný rám S pro výtahový pohon typu ZAtop SM225.60B – SM250.80D
 • Typické užitečné zatížení: 1000 kg až 3 000 kg

ZAframe MD13000

 • Rám pro dvojité opásání pro výtahový pohon typu ZAtop SM250.100C
 • Typické užitečné zatížení: 1000 kg až 3 500 kg

ZAframe MK2800

 • Rám pro dvojité opásání pro výtahový pohon typu ZAtop SM132.21 – SM200.30C
 • Typické užitečné zatížení: 300 kg až 1 000 kg

ZAframe MN3300

 • Rám pro montážní situaci hnací kotouč v šachtě pro výtahový pohon typu ZAtop SM200.15C – SM200.40C
 • Typické užitečné zatížení: 450 kg až 1 000 kg

ZAframe MZH

 • Vysoký rám pro výtahový pohon typu ZAS0 – ZAS3
 • Typické užitečné zatížení: 450 kg až 4 000 kg

ZAframe MZF

 • Nízký rám pro výtahový pohon typu ZAS0 – ZAS3
 • Typické užitečné zatížení: 450 kg až 4 000 kg

Mechanické adaptérové desky

 • Adaptérové desky a lišty pro stávající nosné konstrukce

Externí chlazení

 • Pro montáž na výtahové pohony série ZAtop
 • Rozsah dodávky: Kryt externího chlazení axiálně nebo horizontálně

ZAlift – návrhový program pro výtahové pohony ZIEHL-ABEGG

 • Výpočet komponentů paketu pohonu
  • Výtahový pohon bez převodovky ZAtop, ZAsyn a ZAdisc
  • Pohon s převodovkou ZAS
  • Měnič frekvence ZAdyn
  • Rekuperační jednotka ZArec
 • Informace pro přejímku zařízení
  • Výpočet hnací schopnosti podle EN81
  • Brzdná dráha podle EN81 (neúmyslný pohyb kabiny)
  • Výpočet třídy energetické účinnosti výtahu podle VDI 4707
  • Zálohování všech dat výpočtu
 • Informace pro instalaci zařízení
  • Výpočet příkonu a spotřeby elektrického proudu u výtahového zařízení
  • Výpočet hmotnosti lan a příp. spodních lan
  • Rozsáhlá databáze všech dostupných nosných orgánů
  • Zálohování všech dat výpočtu
 • Další informace o ZAlift

Lanové kladky

 

 • Rozsah dodávky: Plastová lanová kladka s radiálním kuličkovým ložiskem, včetně osy, dvou držáků osy, upevňovacích šroubů, podložek, distančních pouzder
 • Volitelně k dispozici: druhý upevňovací úhelník