• blaue Kugeln in Gitterformation

Lidmaatschappen & Verbonden

Logo amca international

AMCA International – Air Movement and Control Association

ZIEHL-ABEGG Inc., ZIEHL-ABEGG THAILAND Ltd.

De AMCA is een non-profit-organisatie die de belangen van de wereldwijde ventilatorenindustrie behartigt. De organisatie werd oorspronkelijk alleen voor de VS opgericht en later internationaal uitgebreid. Inmiddels worden door de AMCA 330 leden uit 34 landen vertegenwoordigd.
www.amca.org

Verbond eMobilität

Lid: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Het Bundesverband eMobiltiät e.V. zet zich in voor een breder gebruik van elektrische mobiliteit in het vervoer in Duitsland. Dit doel is bepaald naar aanleiding van het plan van de federale overheid om tegen het einde van het decennium de leidende markt te worden. Het doel is georiënteerd aan het plan van de Bondsregering om tot einde van het decennia de toonaangevende markt te worden. Daarom brengt het BEM belanghebbenden uit de industrie, de overheid en de media samen, roept het bewustzijn op en voert het campagnes voor verandering op dit gebied.
www.bem-ev.de

Cluster „Brennstoffzelle BW“

Lid: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Het cluster „Brennstoffzelle BW“ is in 2013 opgericht door vertegenwoordigers van de overheid, de industrie, de wetenschap en andere belanghebbenden. De partners van het cluster moeten hun activiteiten onder een dak onder leiding en organisatie van de e-mobile BW GmbH bundelen. Dit is om het gezamenlijke doel van de partners, projecten en plannen m.b.t. waterstof om te zetten, te bereiken. Dit zou de invoering van elektromobiliteit actief moeten ondersteunen.
www.e-mobilbw.de

Cluster „Elektromobilität Süd-West“

Lid: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Het in 2008 opgerichte cluster „Elektromobilität Süd-West“wil een efficiënte, emissiearme marktgestuurde mobiliteit bevorderen. Het cluster maakt daarvoor gebruik van de mogelijkheden in de regio Karlsruhe – Mannheim – Stuttgart, om grote, middenstands- en kleine bedrijven uit de voertuigbouw, de energietechniek, de informatie- en communicatietechniek en de productietechniek in een netwerk met elkaar te verbinden.
www.emobil-sw.de

EVIA – European Ventilation Industry Association

Lid: ZIEHL-ABEGG SE

De European Ventilation Industry Association is een vereniging die vertegenwoordigers van de ventilatorenindustrie representeert. De EVIA is gevestigd in Brussel en behartigt van daar uit de belangen van zijn leden, zowel in de EU-instellingen als in de nationale hoofdsteden. De EVIA wil dienen als een platform en aanspreekpunt tussen alle relevante Europese belanghebbenden die betrokken zijn bij de ventilatie-industrie.
www.evia.eu

FGK Logo (Fachverbände Gebäude u.Klima)

FGK - Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Lid: ZIEHL-ABEGG SE

Branchevereniging Gebäude-Klima e. V. is het toonaangevende handelsorganisatie voor de Duitse airconditioning- en ventilatie-industrie. De FGK behartigt de belangen van zijn leden tegenover marktpartners in overheid, industrie, organisaties en wetenschap. Het doel van de vereniging is om het gebruik van hernieuwbare energie in airconditionings- en ventilatiesystemen te bevorderen en relevante R&D-projecten te initiëren en te ondersteunen.
www.fgk.de

TÜV-SÜD

ZIEHL-ABEGG SE

TÜV-Süd biedt diensten en oplossingen op het gebied van industrie, mobiliteit en certificering. Geleverde diensten omvatten consultancy, inspectie, testen, rapporten en certificering. Diensten op het gebied van industrie variëren van de veilige werking van industriële systemen tot de inspectie van spoorwegvoertuigen, signaleringssystemen en spoorweginfrastructuur. Het segment mobiliteit ondersteunt voertuigfabrikanten bij de ontwikkeling en accreditatie van nieuwe modellen. certificering dekt het testen van internationale verhandelbaarheid en toegang tot markten voor producten.
www.tuev-sued.de

UITP – International Association of Public Transport

Lid: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

De UITP – International Association of Public Transport – is een wereldwijde vereniging voor openbaarvervoersbedrijven gevestigd in Brussel. De UITP heeft het uitdrukkelijke doel om het openbaar vervoer te promoten en oplossingen voor duurzame stedelijke mobiliteit te bevorderen. De vereniging heeft in totaal 3400 leden. e vereniging heeft in totaal 3400 leden. Leden zijn onder meer nationale verenigingen, exploitanten van openbaar vervoer, organisaties van toeleverende industrie, overheidsinstanties en verkeersonderzoekers. 
www.uitp.org

FLT (Forschungsvereinigung für Luft- und Trocknungstechnik e. V.)

Lid: ZIEHL-ABEGG SE

De FLT is een federatie die onderzoeksinitiatieven op het gebied van lucht- en droogtechnologie promoot en ondersteunt. Dit omvat steun voor het ontwikkelen en indienen van onderzoeksvoorstellen, met als doel vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) aan te moedigen hun R & D-activiteiten op te voeren en concurrerend te blijven.
www.flt-net.de

GTBB - Gesellschaft für Technische Biologie und Bionik e.V.

Lid: ZIEHL-ABEGG SE

De GTBB houdt zich bezig met het onderzoeken van de resultaten van de biologische evolutie en het gebruiken hiervan om de haalbaarheid van nieuwe concepten en producten te testen. Het doel van de Gesellschaft für Technische Biologie und Bionik e.V. (Society for Technical Biology & Bionics is om bionica bekend te maken bij een breder publiek.
www.gtbb.net

UL

ZIEHL-ABEGG SE

De UL is een wereldwijd onafhankelijk opererende onderneming op het gebied van veiligheidswetenschappen. De onderneming zoekt naar innovatieve oplossingen op het gebied van duurzaamheid, hernieuwbare energie en nanotechnologie.
www.ul.com

VDE

Lid: ZIEHL-ABEGG SE

De VDE is een van de grootste Europese verenigingen voor elektrische, elektronische en informatietechnologie. Het doel is om een internationaal expertplatform en een netwerkhub te bieden voor wetenschap, standaardisatie en producttesten om de positie van Duitsland als een van 's werelds toonaangevende innovatiecentra te helpen veiligstellen en verder te ontwikkelen. Inmiddels heeft de VDE meer dan 36.000 leden.
www.vde.com