PRIVACYVERKLARING

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van ZIEHL-ABEGG Benelux B.V. aan (ook: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Wenum Wiesel en houdt kantoor aan de Middelweg 20A te (5253 CA) te Nieuwkuijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08144764.


Uw privacy is belangrijk voor ons

Bedankt voor uw interesse in onze organisatie en onze producten en diensten. Uw privacy is belangrijk voor ons (Verantwoordelijke) en we willen dat u zich op uw gemak voelt bij het bezoeken van onze site. We houden ons aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het gebruik van deze website wordt u geacht de volgende privacyverklaring te hebben gelezen en daarmee in te stemmen. In deze verklaring leggen wij aan u uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en wat we met deze gegevens doen. Lees deze verklaring zorgvuldig door.
Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. De verwerking van die gegevens is daarom niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot het aanstellen van een zogenaamde functionaris voor de gegevensbescherming zijn wij niet verplicht. Voor privacy gelieerde vragen kunt u een e-mail te sturen aan info@ziehl-abegg.nl, of contact met ons opnemen via telefoonnummer +31 73 594 700 0.


Gebruik van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens betreft alle informatie met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Dit omvat details zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we uw naam, adres en andere gegevens nodig zodat we u de gewenste services kunnen bieden. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van contactformulieren of de downloadregistratie van software.

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld (i) bij het sturen van een (e-mail)bericht aan ons, (ii) bij het sluiten van een overeenkomst, of (iii) bij het invullen van een (web)formulier.

Als u gebruik maakt van onze diensten, zullen we normaal gesproken alleen de gegevens verzamelen die we nodig hebben om de betreffende dienst te leveren. Bij het plaatsen van een bestelling zal worden gevraagd om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, kantooradres en de naam van uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent. Als we om verdere gegevens van u vragen, hoeft die informatie alleen op vrijwillige basis te worden verstrekt.

Indien u onze website bezoekt, kunnen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. Dit betreft de namen van de bezochte pagina's, de gebruikte browser en het besturingssysteem, de datum en tijd van toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en hun IP-adressen [Zie ook “Google Tag Manager” en “Google Analytics”].


Doel waarvoor persoonlijke gegevens worden verwerkt

Over het algemeen gebruiken we de (persoonlijke) gegevens die u ons ter beschikking stelt om uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken, het versturen van nieuws en service-gerichte informatie om u als onze klant te informeren, te interesseren en te betrekken (waaronder het verzenden van een (digitale) nieuwbrief), het aan u aanbieden van onze producten en/of diensten, alsmede voor analytische doeleinden. Een en ander zover de wet dat toelaat.


Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden (“bewerkers”) nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden (bijvoorbeeld in verband met het verlenen van service ten aanzien van door ons aan u geleverde producten en/of diensten), stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het bedrijf dat de hosting van onze website verzorgt. Deze ‘bewerkers’ handelen onder onze verantwoordelijkheid. De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. De gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als wij als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn de persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws ten aanzien van Verantwoordelijke. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zicht kunt afmelden. Het bestand van de nieuwsbrief wordt niet met derden gedeeld. U kunt u zich voor de nieuwsbrief afmelden door een e-mail te sturen aan info(at)ziehl-abegg.nl.


Kinderen

Onze website en wijzelf hebben geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.. We vragen geen persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar, noch verzamelen we dergelijke gegevens of geven we deze door aan derden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u vermoedt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen aan info@ziehl-abegg.nl. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Veiligheid

We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging, manipulatie of ongeoorloofde toegang. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend herzien om nieuwe technologische ontwikkelingen te omvatten.

Al onze werknemers en alle derden die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, zijn verplicht zich te houden aan de AVG en de vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonlijke gegevens te waarborgen.


Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. Dit is een service van Google Inc. en wordt gebruikt om websitetags te beheren via een interface die zorgt voor de release van andere tags die hier in de privacyverklaring worden vermeld. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens en verzamelt zelf geen persoonlijke gegevens.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Verkregen IP-adressen worden geanonimiseerd. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Desgewenst kunt u voorkomen dat de gegevens die door de cookies worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verzending ervan naar Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden en installeren van de browser add-on via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.


Wijzigingen in onze bepalingen inzake gegevensbescherming

We behouden het recht om onze veiligheid en maatregelen ter bescherming van de gegevens te wijzigen als dit noodzakelijk is door de technologische ontwikkelingen. In dit geval zullen wij ook dienovereenkomstig onze privacy-informatie aanpassen. Dus zorg ervoor dat u naar de meest recente versie van onze privacy statement verwijst.


Opslag van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de duur van het verwerken van uw verzoek of bestelling, tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereiste of andere wettelijke verplichting.


Disclaimer voor de inhoud van gekoppelde externe sites

Deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot het gebruik van externe links die mogelijk op onze website is opgenomen. Als we koppelingen opnemen, proberen we ervoor te zorgen dat deze ook voldoen aan onze gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen. We hebben echter geen controle over de naleving door andere websiteproviders van gegevensbeschermings- en beveiligingsvoorzieningen. We verwijzen u daarvoor door naar de websites van de betreffende aanbieders voor informatie over hun eigen privacybeleid.


Recht op informatie

U kunt op elk moment kosteloos informatie ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens over u, over de herkomst en ontvanger ervan en over het doel van gegevensverwerking. Bovendien hebt u een wettelijk recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons doen, door een e-mail te sturen aan info@ziehl-abegg.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek reageren.


Recht op herroeping

Bovendien kunt u te allen tijde uw aan ons verstrekte toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens intrekken door een e-mail te sturen aan info@ziehl-abegg.nl.


Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-informatie (https://www.ziehl-abegg.com/nl/nl/cookies/).


Wijzigingen in onze bepalingen inzake gegevensbescherming

We behouden ons het recht om onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen als dit door technologische ontwikkelingen noodzakelijk wordt. In dit geval zullen we onze privacy informatie aanpassen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. U kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden onderaan de homepagina van onze website.