Lidmaatschappen & Verbonden

AMCA International – Air Movement and Control Association

ZIEHL-ABEGG Inc., ZIEHL-ABEGG THAILAND Ltd.

De AMCA is een non-profit-organisatie die de belangen van de wereldwijde ventilatorenindustrie behartigt. De organisatie werd oorspronkelijk alleen voor de VS opgericht en later internationaal uitgebreid. Inmiddels worden door de AMCA 330 leden uit 34 landen vertegenwoordigd.
www.amca.org

Verbond eMobilität

Lid: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Het verbond eMobiltiät e.V. zet zich in om de mobiliteit in Duitsland op elektromobiliteit om te stellen. Het doel is geörienteerd aan het plan van de bondsregering om tot einde van het decennia de toonaangevende markt te worden. Daarom brengt de BEM acteurs uit economie, politiek en media in een netwerk samen, stimuleert de waarneming voor dit onderwerp en zet zich in voor de noodzakelijke veranderingen.
www.bem-ev.de

Cluster „Brennstoffzelle BW“

Lid: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

De cluster „Brennstoffzelle BW“ werd sinds 2013 door vertegenwoordigers van de ministeries, economie, wetenschap en verbonden georganiseerd. De partners van de clusters moeten hun activiteiten onder een dak onder leiding en organisatie van de e-mobile BW GmbH bundelen. Daardoor moet het gemeenschappelijke doel van de partners worden bereikt, projecten en plannen m.b.t. waterstof om te zetten. Dit is bedoeld om de introductie van de elektromobiliteit actief te ondersteunen.
www.e-mobilbw.de

Cluster „Elektromobilität Süd-West“

Lid: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

De in 2008 opgerichte cluster „Elektromobilität Süd-West“ wil een bijdrage leveren tot het omzetten van een krachtige mobiliteit die arm is aan schadelijke stoffen en door de markt wordt gedreven. De cluster maakt daarvoor gebruik van de mogelijkheden van de regio Karlsruhe – Mannheim – Stuttgart, om grote middenstands- en kleine bedrijven uit de voertuigbouw, de energietechniek, de informatie- en communicatietechniek en de productietechniek in een netwerk met elkaar te verbinden.
www.emobil-sw.de

EVIA – European Ventilation Industry Association

Lid: ZIEHL-ABEGG SE

De European Ventilation Industry Association is een verbond dat vertegenwoordigers van de ventilatorenindustrie representeert. De EVIA is gevestigd in Brussel en heeft van daaruit tot doel de vertegenwoordigers in de EU-instituten en de nationale verbonden te vertegenwoordigen. Het verbond heeft tot doel een platform te zijn tussen alle Europese belanghebbenden van de ventilatorenindustrie.
www.evia.eu

FGK - Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Lid: ZIEHL-ABEGG SE

Het vakverbond Gebäude-Klima e. V. is het toonaangevende verbond in de branche van de Duitse airconditionings- en ventilatiebedrijven. De FGK behartigt de belangen van haar leden tegenover marktpartners in politiek, economie, organisaties en de wetenschap. Het doel van het verbond is het stimuleren van duurzame energie in de airconditioning-, koude- en ventilatietechniek en overeenkomstige F&E-projecten te initiëren en te begeleiden.
www.fgk.de

TÜV-SÜD

ZIEHL-ABEGG SE

De TÜV-Süd is een dienstverlenend bedrijf met de segmenten INDUSTRY, MOBILITY en CERTIFICATION. Het prestatiespectrum omvat advies, controle, tests, expertises en de certificering. Op het gebied van de INDUSTRY strekt het spectrum zich uit van de veilige werking van industriële installaties tot aan de controle van railvoertuigen, signaalinstallaties en spoorinfrastructuur. In het segment MOBILITY worden voertuigfabrikanten ondersteund bij de ontwikkeling en toelating van nieuwe modellen. De CERTIFICATION omvat de wereldwijde controle van marktvermogen en markttoegang van producten.
www.tuev-sued.de

UITP – International Association of Public Transport

Lid: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

De UITP – International Association of Public Transport – is een wereldwijd verbond van verantwoordelijke instanties voor het openbaar vervoer met vestiging in Brussel. De UITP heeft tot doel het openbaar vervoer te stimuleren, te verdedigen en oplossingen voor duurzame mobiliteit te bevorderen. Het verbond heeft in totaal 3400 leden. Hierbij is sprake van nationale verbonden, vervoersmaatschappijen, ondernemingen van toeleverende industrie, verantwoordelijke publieke instanties en verkeersonderzoekers.
www.uitp.org

FLT (Forschungsvereinigung für Luft- und Trocknungstechnik e. V.)

Lid: ZIEHL-ABEGG SE

De FLT is een vereniging die onderzoeksideeën uit de lucht- en droogtechniek begeleidt. Daarbij vindt een begeleiding bij projecttekening, indienen van de financieringsaanvraag plaats. Het doel van deze financieringsregeling is het vooral kleine en middenstandsbedrijven (MKB) te stimuleren de F&E-activiteiten te verhogen en zodoende het concurrentievermogen te behouden.
www.flt-net.de

GTBB - Gesellschaft für Technische Biologie und Bionik e.V.

Lid: ZIEHL-ABEGG SE

De GTBB houdt zich bezig met het onderzoek van de aanwinsten van de biologische evolutie en controleert nieuwe concepten en producten op maakbaarheid. Het doel van de Gesellschaft für Technische Biologie und Bionik e.V. is de bionica nader tot het publiek te brengen.
www.gtbb.net

UL

ZIEHL-ABEGG SE

De UL is een wereldwijd onafhankelijk opererende onderneming die op het gebied van de veiligheidswetenschap ageert. Het doel van de onderneming is het vinden van innovatieve oplossingen bij onderwerpen zoals duurzaamheid, nagroeibare energie en de nanotechnologie.
www.ul.com

VDE

Lid: ZIEHL-ABEGG SE

De VDE is een van de grootste Europese verbonden op het gebied van de elektro- en informatietechniek. Het doel van het verbond is een internationaal, nauw samenwerkend expertenplatform voor wetenschap, standaardisering en productiecontrole beschikbaar te stellen. Daardoor moet de positie van Duitsland als een van de wereldwijd toonaangevende innovatiestandplaatsen worden gevestigd en uitgebreid. Inmiddels heeft de VDE meer dan 36.000 leden.
www.vde.com