• Flügel eines Ventilators

Commercieel medewerker in de industrie met extra kwalificatie - Internationaal bedrijfsmanagement met vreemde talen (m/v)

Overzicht van opgaven en werkzaamheden

Commercieel medewerkers verkopen de producten en dienstverleningen van de onderneming. Zij zijn verantwoordelijke van de analyse van het marktpotentieel tot aan de klantenservice voor marketingactiviteiten. Bij het materiaalbeheer voeren ze alle voorkomende werkzaamheden uit van vergelijken van offertes via inkooponderhandelingen met leveranciers tot aan goederenontvangst en opslag. In het productiebeheer plannen, besturen en bewaken ze de productie van producten en dienstverleningen en stellen begeleidende documenten bij de opdrachten op. Bij de verkoop maken ze berekeningen en prijslijsten en voeren verkooponderhandelingen met klanten. Op het gebied van de facturering resp. financiën bewerken, boeken en controleren ze de handelstransacties. Ze bepalen de behoefte aan personeel, passen instrumenten voor het werven van personeel toe en zetten het personeel in.

De taken van de commercieel medewerker in de industrie met extra kwalificatie Internationaal management met vreemde talen (IWM) liggen vooral op het gebied Export/Import en Controlling.

Voor hun werkzaamheden moeten commercieel medewerkers IWM vertrouwd zijn met de economische en wettelijke voorwaarden van de deelnemende landen, de taal beheersen (Engels en Frans/Spaans) en moderne communicatiemiddelen kunnen toepassen.

Commercieel medewerkers IWM kunnen in verschillende bedrijfstakken, branches en bedrijven werkzaam worden. Ze werken hoofdzakelijk in de administratie.

Voorwaarden

 • Hoger middelbaar onderwijs
 • Toelatingsniveau universiteit

Inhoud van de opleiding

 • Opbouw en organisatie van de opleidingen
 • Veiligheid en gezondheidsbescherming tijdens het werk
 • Milieubescherming
 • Werkorganisatie, informatie en communicatie (o. a. toepassen van informatie- en communicatiesystemen, gegevensbescherming en dataveiligheid)
 • Toepassen van een vreemde taal bij taken
 • Inkoop en bevoorrading: Bepalen van benodigdheden en dispositie, uitvoeren van bestellingen, voorraadbeheer en voorraadadministratie
 • Facturatie: Facturatie van kosten en diensten, boekhouding, winst- en verliesberekening en jaarrekening
 • Dienstverlening: Producten en dienstverleningen, procesondersteuningg
 • Personeel: Algemene voorwaarden en personeelsplanning, personeelsdiensten, beroepsopleiding
 • Marketing en omzet: Voorbereiding en inleiden van offertes, orderverwerking, nabewerking van orders en service
 • Steeds met zwaartepunt op import- en exportactiviteiten

Bovendien bij Ziehl-Abegg:

 • Grondlagen van de metaalbewerking en elektrotechniek
 • Bedrijfsintern onderwijs
 • Deelname aan JTK - Junior Trading Künzelsau

Extra kwalificaties

 • Extra schoolvakken: Internationale volkshuishouding en bedrijfseconomie met controlling, 2 vreemde talen (Engels plus Spaans of Frans naar behoefte)
 • In het bedrijf: Buitenlandsverblijf binnen het bedrijf in het tweede jaar van de opleiding

Opleidingsduur

 • 2½ Jaar

Latere opgaven

 • Administratief medewerker in een van de commerciële sectoren van de onderneming

Verdere scholingsmogelijkheden (beroepsbegeleidend)

 • Commercieel medewerker voor inkoop/organisatie/marketing/personeel
 • Hoofdaccountant
 • Handelseconoom industrie
 • Handelseconoom techniek
 • Bedrijfseconoom
 • Correspondent vreemde talen
 • Geschiktheidstest als opleider
 • Cursussen en seminars