• Flügel eines Ventilators

Eerste monteur elektrotechnische industriële producten en systemen (m/v)

Overzicht van opgaven en werkzaamheden

Monteurs elektrotechnische industriële producten en systemen voeren alle werkzaamheden uit die bij de montage, bedrading en inbedrijfstelling evenals bij de instandhouding van elektrische en elektronische apparaten en regelsystemen voorkomen. De eisen van de klant worden van tevoren geanalyseerd en bij het omzetten wordt rekening gehouden met economische aspecten.

Ze ontwikkelen zelfstandig elektrische en elektronische schakelingen en u berekent de hiervoor benodigde componenten zelf. De noodzakelijke schakelingsdocumenten stellen ze zelfstandig samen en bouwen vervolgens de afzonderlijke componenten samen tot een bedrijfsklaar functionerend apparaat. Bij een functiecontrole voeren zij de noodzakelijke metingen uit en documenteert u deze. Zij zijn verantwoordelijk voor de inbedrijfstelling van elektrische machines en van besturings- en regeltoestellen en u voert deze zelfstandig uit. Ze kiezen de elektrische leidingen uit en sluiten deze vakkundig aan op de bouwgroepen. Daarbij zijn zij in staat met Engelse documenten zoals handleidingen of ordergegevens on te gaan.

Monteurs elektrotechnische industriële producten en systemen maken, wijzigen en bewaken programma's van de besturings- en regeltechniek. Indien nodig zijn zij in staat de parameters aan regeltoestellen te veranderen en een regelsysteem te optimaliseren. Het opgavengebied omvat ook de (afstands-) diagnose van storingen en een systematisch opsporen van storingen aan elektrische apparaten.
Monteurs elektrotechnische industriële producten en systemen oefenen hun taak zelfstandig uit. Houden daarbij rekening met de overeenkomstige voorschriften en veiligheidsvoorschriften en stemmen hun werk af met upstream en downstream-activiteiten. Zij zijn elektriciens in het kader van de ongevalpreventievoorschriften.

Werkgelegenheid bestaat vooral op het gebied van het elektrische handwerk en de elektronica-industrie met een overeenkomstig product- en dienstenspectrum. Daar werkt u vooral in werkplaatsen of fabriekshallen, bij montagewerk op bouwplaatsen of in de klantenservice op verschillende werkterreinen.

Voorwaarden

 • vmbo-diploma met goede cijfers
 • mbo-diploma

Inhoud van de opleiding

 • Opstellen en toepassen van technische documenten
 • Principes van de handmatige en machinale metaalbewerking
 • Monteren en bedraden van componenten tot bouwgroepen
 • Voorbereiden, installeren en aansluiten van leidingen
 • Opstellen, onderhouden en instandhouden van gebouwinstallaties
 • Besturingstechniek met relais (VPS) en PLC
 • Besturingstechniek, pneumatica en elektropneumatica
 • Ontwikkelen van elektronische schakelcircuits en schakelingen
 • Vervaardigen en uitrusten van printplaten
 • Monteren en bedraden van besturings- en regeltoestellen
 • Meten en testen van componenten en bouwgroepen
 • Afstellen en instellen van apparaten

Opleidingsduur

 • 3½ jaar - er bestaat een mogelijkheid de opleiding in te korten

Latere opgaven

 • Vervaardigen en repareren van elektromechanische en elektronische componenten, bouwgroepen en apparaten van de energie- en communicatietechniek

Verdere scholingsmogelijkheden (beroepsbegeleidend)

 • Cursussen en seminars
 • Geschiktheidstest als opleider
 • Refa-technicus
 • Vakman/vakvrouw
 • Technicus
 • Handelseconoom techniek
 • Bedrijfseconoom

Contactpersoon