• Flügel eines Ventilators

Technisch productdesigner (m/v)

Overzicht van opgaven en werkzaamheden

Als medewerker van de constructeur maken technisch productdesigners tegenwoordig meestal aan de computer met CAD-systemen tekeningen voor de machinebouw en bijbehorende documenten zoals bijvoorbeeld stuklijsten voor de productie.

Op basis van voorbeelden maken Technische productdesigners ontwerpen of reeds gedetailleerde plannen bijvoorbeeld voor een gereedschapsmachine of constructie-en montageplannen voor ventilatoren. Dergelijke tekeningen kunne zeer complex zijn en vereisen metaal- en machinebouwtechnische vakkennis.

Vaak moeten er voor de productie afzonderlijke componenten met alle noodzakelijke afmetingen worden weergegeven, dan weer een heel apparaat of een aandrijfmotor in gemonteerde toestand uit verschillende perspectieven.

Bij hun werk moeten de medewerkers de tekeningsnormen in acht nemen en doelmatige afmetingen voor de productie en montage invullen. Soms moeten er ook maten en karakteristieke waarden worden berekend.

Bovendien beheren zij ook de verschillende versies van de tekeningen bij een project en beveiligen de overeenkomstige gegevens. Aan de computer mogen zij het overzicht over hun tekeninggegevens niet verliezen. Zij plegen overleg met verschillende bedrijfsafdelingen (bijv. wanneer er tekeningen voor de verkoop nodig zijn) en halen aan hand van de werkdocumenten aanvullende informatie binnen.

Voorwaarden

 • mbo-diploma

Inhoud van de opleiding

 • Grondlagen van technisch tekenen
 • Werken met klassieke middelen van het tekenen zoals tekenbord, passer, tekenpen
 • Maken van technische tekeningen, schetsen en plannen
 • Computerondersteund tekenen (CAD - Computer Aided Design)
 • Uitvoeren van detailconstructies
 • Opstellen van technische begeleidende papieren met behulp van verschillende pc-programma's
 • Uitvoeren van technische berekeningen
 • Bedrijfsorganisatie en communicatie
 • Maken van werkstukken en monteren tot bouwgroepen
 • Grondlagen van de elektrotechniek
 • Basisopleiding pneumatica
 • Extra bedrijfsintern onderwijs

Opleidingsduur

 • 3½ jaar, waarvan 14 maanden in de werkplaats - er bestaat een mogelijkheid de opleiding in te korten

Latere opgaven

 • CAD-tekenaar
 • Administratief medewerker in constructiebedrijf

Verdere scholingsmogelijkheden (beroepsbegeleidend)

 • erkende constructeur
 • door de staat erkende technicus
 • Geschiktheidstest als opleider
 • Cursussen en seminars
 • Handelseconoom techniek