• Flügel eines Ventilators

Proefschrift

De onderneming ZIEHL-ABEGG hecht veel waarde aan een gefundeerde, kwalitatief hoogwaardige opleiding die een belangrijke bouwsteen voor een optimale start in het beroepsleven vormt. Dit heeft zowel betrekking op de opleiding in de verschillende opleidingsberoepen die wij in de eigen firma kunnen aanbieden als ook voor de uitvoering van veeleisende en intensief begeleide bachelor- en master-thesen.

Sollicitatie

  • De gebruikelijke sollicitatiepapieren (brief, cv, diploma's en getuigschriften)
  • Vermelding van het gewenste thema in de brief
  • Open sollicitatie: Vermeld al in de brief welk zwaartepunt de te bewerken onderwerpen moeten hebben
  • Concrete wensonderwerpen controleren wij op maakbaarheid
  • De sollicitatie moet drie tot zes maanden voor begin van het stagesemester/het proefschrift bij ons binnenkomen

Wat wij aanbieden

  • Onderwerpen uit de praktijk en voor de praktijk
  • Begeleiding door een vaste contactpersoon uit de afdeling waarvoor het betreffende onderwerp wordt bewerkt
  • Ondersteuning van collega's uit de interface-afdelingen
  • Optimaal uitgeruste werkplekken

Promoveren

Wij bieden principieel de mogelijkheid om in de industrie te promoveren.

Doctorandus is in dit geval als medewerkers in een passende afdeling werkzaam en krijgt vooral taken die de voortgang van zijn proefschrift dienen. Bovendien behoren tot zijn werkterrein ook opgaven die buiten het onderwerp kunnen liggen.

De beoordeling van de behaalde resultaten in het kader van de promotie is voorbehouden aan de onderneming, een algemene publicatie van de resultaten van het proefschrift vindt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de onderneming plaats.

Contactpersoon