• Flügel eines Ventilators

Stagesemester

De onderneming ZIEHL-ABEGG hecht veel waarde aan een gefundeerde, kwalitatief hoogwaardige opleiding die een belangrijke bouwsteen voor een optimale start in het beroepsleven vormt. Dit heeft zowel betrekking op de opleiding in de verschillende opleidingsberoepen die wij in de eigen firma kunnen aanbieden als ook voor de uitvoering van veeleisende en intensief begeleide stagesemesters resp. bachelor- en master-thesen.

Sollicitatie

  • De gebruikelijke sollicitatiepapieren (brief, cv, diploma's en getuigschriften)
  • Vermelding van het gewenste thema in de brief
  • Open sollicitatie: Vermeld al in de brief welk zwaartepunt de te bewerken onderwerpen moeten hebben
  • Concrete wensonderwerpen controleren wij op maakbaarheid
  • De sollicitatie moet drie tot zes maanden voor begin van het stagesemester bij ons binnenkomen

Wat wij aanbieden

  • Onderwerpen uit de praktijk en voor de praktijk
  • Begeleiding door een vaste contactpersoon uit de afdeling waarvoor het betreffende onderwerp wordt bewerkt
  • Ondersteuning van collega's uit de interface-afdelingen
  • Optimaal uitgeruste werkplekken

Contactpersoon