• Mädchen mit Katze

Waar het allemaal begon

Het meisje, de kat en het aambeeld

Laten we teruggaan naar het begin: de tekening van een meisje met een kat onder haar arm vertegenwoordigt een gedenkwaardig keerpunt in het leven van de creatieve geest Emil Ziehl. Emil Ziehl, geboren op 22 mei 1873 groeide samen met vijf broers en zussen op in de hoef,- en wagensmederij van zijn vader in Brandenburg, Duitsland en volgde na verloop van tijd zijn vader op als een leerling in de smederij van de familie. Toen de voormalige mentor van Emil, die zijn tekentalent kende en waardeerde dit hoorde, bezocht hij zijn vader op met de afbeelding van het meisje in de hand om te proberen te zien wat hij voor de jongen kon betekenen. En met succes - de vader van Emil zag in dat zijn zoon niet voor het grove aambeeld was geboren. Hij stuurde hem daarom met zijn tekentalent naar de Rackow tekenschool in Brandenburg. Op dit moment voegde Emil Ziehl aan het meisjesportret dat de ommekeer in zijn leven veroorzaakte zijn initialen ’’EZ’’ toe in de stijl die hij de rest van zijn leven zou gebruiken.

Na met succes afgestudeerd te zijn aan de tekenschool, bracht Emil, die ook een aanleg had voor technische vakken, tijd door aan de Technische Universiteit. Na beëindiging van zijn studie kon hij op aanbeveling van zijn professor als ontwerper bij AEG zijn eerste dienstbetrekking beginnen. Zijn technische aanleg en inventiviteit leidden echter al snel tot grotere zaken, op het gebied van ontwikkeling van elektromotoren, waarbij Emil Ziehl baanbrekend werk deed voor AEG in het meten en testen van generatoren die door het bedrijf werden ontwikkeld. Na zijn overstap naar Berliner Maschinenbau AG, voorheen L. Schwartzkopff, hield hij zich bezig met de ontwikkeling van een elektrische gyroscoop voor dit bedrijf. De keizerlijke marine gaf hem zijn eigen torpedoboot om te gebruiken bij het testen van het gyroscopische kompas. En zo ontstond, rond de eeuwwisseling, de eerste elektrisch aangedreven gyroscoop in cardanophanging. In 1900 ontving Emil Ziehl, als medewerker van de Berliner Maschinenbau AG, het patent hiervoor. Toen al gebruikte Emil Ziehl voor zijn elektrische gyroscoop de externe rotor die hij rond de eeuwwisseling had getekend. Het gepubliceerde en gepatenteerde gyroscoopontwerp bracht hem over de hele wereld, ook naar de VS. Nog steeds in dienst van Berliner Maschinenbau AG registreerde hij verdere patenten, waarvan hij er één met goede winst kon verkopen in de VS. De Berliner Maschinenbau AG bedankte hem hiervoor met een flinke bonus. Met het geld dat hij had gespaard, kocht Emil Ziehl in 1909 het kantoor van Rolandwerke in Berlijn-Weißensee. Samen met een Zwitser genaamd Abegg, die financieel in het bedrijf wilde participeren, richtte Emiel Ziehl op 2 januari 1910 ZIEHL-ABEGG op. Het was zover:


Het blauwe tijdperk begon

Helaas besloot Abegg, nog in het jaar van oprichting de samenwerking te beëindigen omdat de door hem meegebrachte windmotorpatenten niet bruikbaar bleken te zijn waardoor de beloofde financiële middelen om het bedrijf op te zetten vervielen. Omdat alle ontwerpen, zakelijke documenten en uithangborden met de naam ZIEHL-ABEGG al in omloop waren, besloot Emiel Ziehl vanwege de kosten om de naam ZIEHL-ABEGG te behouden en ook het door Emil Ziehl ontworpen bedrijfslogo „Z A“ zou niet veranderd worden. Ruim 100 jaar later heeft de „Z“, met de eronder liggende „A“, in de vorm van een driehoek, tot op de dag van vandaag niets van de uitstraling verloren. In de daaropvolgende jaren heeft Emil Ziehl zijn bedrijf voortdurend voort gezet en uitgebreid door zijn buitengewone succes in het ontwerpen en ontwikkelen van speciale elektromotoren. Emil - inmiddels vader van drie dochters en de langverwachte eerste zoon en erfgenaam Günther Ziehl (geboren op 5 september 1913), drie en een half jaar later gevolgd door Heinz Ziehl - bleef onvermoeibaar werken aan nieuwe ideeën voor gelijkstroommachines, generatoren en driefasige AC-motoren. Ondanks de wereldwijde politieke crises en de oorlog kocht Ziehl een nieuw industrieel pand aan de Industriebahn in Berlijn-Weissensee en breidde hij zijn bedrijf met succes uit. Zijn succesvolle, creatieve uitvindingen brachten hem wereldwijd respect en erkenning. Hij publiceerde tal van specialistische artikelen over de typeseries, generatoren en motoren die hij ontwierp. In 1914 richtte hij een fabriek op in Berlijn-Weißensee om voor het eerst elektrische motoren in serie te produceren. Hier ontstonden ook de eerste liftmotoren met omschakelbare polen.

De eerste luchtschepen die de oceaan overstaken, waren uitgerust met transformatoren van ZIEHL-ABEGG. De FT-generatoren, ook ontwikkeld bij ZIEHL-ABEGG, zouden later in alle Zeppelin luchtschepen en Lufthansa-machines draaien. In 1920 werd een groot deel van de nieuwe fabriek vernietigd door een verwoestende brand. Mede dankzij inspanning van zijn trouwe werknemers wist Emil Ziehl deze tegenslag te overwinnen. Vanwege zijn goede contacten, maar vooral de uitstekende successen van het bedrijf, werd het bedrijf een belangrijke leverancier voor Telefunken, waarbij Telefunken soms meer dan 90% van de totale productie voor zijn rekening nam.

Er ontstonden nog meer vooruitziende producten zoals een gelijkstroomdynamo met 10.000 Volt gelijkspanning bij 10 Kilowatt vermogen - iets wat voor die tijd een sensatie was - onderwatermotoren met radiaalpompen, transformatoren, aggregaten en nog veel meer. Een nog bestaande referentiebrief documenteert de toch al zeer betrouwbare kwaliteit van de ZIEHL-ABEGG-producten. Geschreven door luchtschip fabrikant Ferdinand Graf von Zeppelin, verwijst de brief naar de uitstekende uitvoering van de F.-T. hoogspanningsgeneratoren voor het luchtschip van Graf Zeppelin.

In 1935 vierde Emil Ziehl, na grote ondernemerssuccessen, zijn 25-jarig jubileum met zijn werknemers, klanten, leveranciers en lokale autoriteiten. Tegelijkertijd begon Günther Ziehl, de oudste zoon van Emil Ziehl, zijn studie aan de technische universiteit in Berlijn-Charlottenburg. Technisch begaafd als zijn vader en al sinds zijn jeugd geïnteresseerd in de processen en productie van het bedrijf, werd hij op jonge leeftijd al door zijn vader op de hoogte gebracht van zijn toekomstige verantwoordelijkheid voor het bedrijf. Op 1 juni 1939, terwijl Günther in het midden van zijn examens zat, stierf zijn vader Emil Ziehl, een creatieve geest, een veelzijdige maker, denker en oprichter van ZIEHL-ABEGG.Diep geschokt en onder de indruk nam Günther Ziehl op de leeftijd van 28 jaar de bedrijfsleiding van ZIEHL-ABEGG over, een onderneming met inmiddels ca. 1.000 medewerkers. Emil Ziehl had nog voor zijn dood de algemene volmacht met alle rechten ook voor na zijn overlijden aan zijn eerstgeboren zoon overgedragen. Het buitengewone, grote vertrouwen en deze nalatenschap was voor Günther Ziehl een grote verplichting - zijn leven lang.

Diep geschokt en geëmotioneerd door het verlies van zijn vader nam Günther Ziehl toen hij 28 jaar oud was de leiding van ZIEHL-ABEGG, met een inmiddels ca. 1.000 medewerkers over. Emil Ziehl had nog voor zijn dood de algemene volmacht en alle rechten op het bedrijf aan zijn eerstgeboren zoon overgedragen. Günther Ziehl voelde zich zijn leven lang verplicht om dit buitengewoon enorme vertrouwen en nalatenschap op verantwoorde wijze te vervullen.

Een paar weken na deze gebeurtenissen slaagde Günther Ziehl voor zijn staatsexamen om​​gediplomeerd ingenieur te worden en het bedrijf voort te zetten in de geest van zijn vader. Vastberaden en met steun van zijn loyale medewerkers breidde de jonge Günther het bedrijf nog verder uit. De start van productie van elektrische gyroscopen bij ZIEHL-ABEGG kwam niet uit de lucht vallen, tenslotte was het Emil Ziehl die in de vorige eeuw patent had aangevraagd voor deze beslissende uitvinding. Deze beslissing had echter ingrijpende gevolgen voor het bedrijf in de daaropvolgende oorlogsjaren, omdat de productie bij het bedrijf niet onopgemerkt bleef door de Britse inlichtingendiensten. In 1943 bombardeerden de Britten de fabriek met brandbommen en in 1944, tijdens een grote aanval op Berlijn, vielen er 24 bommen op de ZIEHL-ABEGG-fabriek. Wonder boven wonder kwamen Günther Ziehl en zijn medewerkers er zonder kleerscheuren vanaf en bleven de belangrijkste productiehallen bespaart. Alleen het administratieve gebouw werd getroffen en zo kwam door veel geluk het bedrijf er nog heel goed vanaf. 

Dankzij het harde werk van de ZIEHL-ABEGG-medewerkers kon de productie binnen een zeer korte periode opnieuw opstarten. Aan het einde van de oorlog moest Günther Ziehl de volledige productiefaciliteiten ontmantelen, de apparatuur in spoorwegwagons stoppen en aan de Russen overdragen. Het lukte hem om alle tekeningen van de ZIEHL-ABEGG-ontwerpen die nodig zijn voor productie en andere belangrijke documentatie in veiligheid brengen. En zo slaagde Günther Ziehl erin op avontuurlijke wijze uit de Sovjet-bezettingszone naar Füssen in het westen te vluchten, waar hij zich vestigde met zijn jonge gezin. Gelukkig kwam hij erachter dat zijn jongere broer Heinz en zijn gezin de oorlog ook ongeschonden hadden overleefd. Günther werkte daarna in Füssen voor de lokale transportdienst en zou aan het eind van een dag te voet naar afgelegen boerderijen reizen om eventuele defecte elektrische apparatuur die ze hadden als ruilmiddel voor voedsel te repareren. Het duurde niet lang voor nieuws over zijn technische kennis de ronde deed. Zijn ondernemersgeest leidde ertoe dat Ziehl al snel een nieuw bedrijf startte op basis van deze groeiende reputatie. Al snel deed Günther Ziehl aanvraag bij de Kamer van Koophandel voor een officiële handelsvergunning voor zijn elektrotechnische installatieactiviteiten ingediend en nadat hij zijn certificaten en diploma's aan TH Berlin had overhandigd, werd deze toegekend. Bereid om een ​​risico te nemen, maar ook vol vertrouwen in zijn eigen capaciteiten, nam de technisch vaardige Ziehl zijn eerste grote opdracht aan – de ontwikkeling van een 300 KVA-transformator. De opdracht was een succes en de door Günther Ziehl geleide speciale werkplaats voor elektrotechniek kreeg steeds meer aanzien. Hij verloor echter nooit de wensen van zijn vader uit het oog - en daarom vroeg Günther aan zijn broer Heinz Ziehl om hem in Füssen te vergezellen, zodat ze samen het levenswerk van hun vader konden voortzetten: ZIEHL-ABEGG.


ZIEHL-ABEGG moet doorgaan 

Na tal van problemen bij het opnieuw registreren en opnieuw opzetten van het bedrijf werd de eerste stap in de goede richting gezet in 1947 toen de broers, na een verhuizing naar Pfronten in Allgäu, hun eigen motorenproductie startten. Ondanks het feit dat ze de naam ZIEHL-ABEGG in Kempten niet konden registreren, bleven de broers onder deze naam handelen.

Een goede aansluiting aan een grote stad werd steeds noodzakelijker maar door de landelijke ligging van het bedrijf werd die belangrijke aansluiting voor handelsrelaties tot leveranciers en klanten steeds problematischer. Een gelukkig toeval en de bewezen onderhandelingsvaardigheden van Günther Ziehl leidden tot een beslissing in 1949 om het nieuwe hoofdkantoor van ZIEHL-ABEGG naar Künzelsau te verplaatsen, dicht bij de stad Stuttgart in het zuidwesten van Duitsland. Günther Ziehl kon opnieuw ZIEHL-ABEGG invoeren in het handelsregister van Schwäbisch Hall, omdat hij de laatste enige directeur was die verantwoordelijk was van de ZIEHL-ABEGG-werken in Berlijn en verantwoordelijk was tot het einde van de oorlog. Hij was in staat om uitgebreide berekeningen op filmrol en alle belangrijke documentatie die hij tijdens de vlucht van het gezin veilig had bewaard in te dienen. Dit betekende dat het recht om door te gaan met het bedrijf werd toegestaan en vervolgens werd erkend op basis van het intellectuele eigendom zonder enige financiële overdracht.