Regelmodule

Productspecificatie:

Universele regelmodules UNIcon kunnen met alle ZIEHL-ABEGG sensoren worden gecombineerd. De op de sensor gemeten werkelijke waarde wordt vergeleken met de gewenste streefwaarde.
Sensor regelmodules UNIcon zijn een combinatie van sensor en regelintelligentie. Ook hier vindt een vergelijking van werkelijke waarde en streefwaarde plaats. Afhankelijk van de uitvoering vindt per 0 – 10 V signaal of per MODBUS de aansturing van ECblue motoren resp. ventilatoren, frequentieomvormers of andere vermogensregelaars plaats.

Eigenschappen & bijzonderheden:

Universele regelmodules UNIcon met de geïntegreerde MODBUS Master functie maken naar keuze de eenvoudige, automatische adressering van aangesloten ECblue ventilatoren of frequentieomvormers mogelijk.

Uitvoeringen:

Omvang van de functie:

  • Universele regelmodules UNIcon met geïntegreerde MODBUS Master functie. Met vooringestelde bedrijfsmodi die eenvoudig geselecteerd kunnen worden. Aanvullende in- en uitgangen zijn geïntegreerd.
  • Sensor regelmodules voor drukregeling in koude-installaties (condensors)
  • Sensor regelmodules voor verschildrukregeling in de klimaattechniek of in de ventilatie- en ontluchtingstechniek. Naar keuze regeling op lucht volumestroom.
  • Regelmodules speciaal voor de temperatuurregeling
  • Speciale branchespecifieke uitvoeringen voor bijvoorbeeld de landbouw (UNIcon als ventilatiecomputer)