• Graph in die Luft gezeichnet

Liczby i fakty

Rok założenia:1910
Zarząd: Peter Fenkl (Prezes), Olaf Kanig , Dr. Klaus Weiss
Przewodniczący rady nadzorczej: Uwe Ziehl
Obrót 2018:583 miliony euro
Obrót poszczególnych obszarów gospodarczych 2018: wentylacja (88%) technika napędowa et al. (12%)
Udział obrotu zagranicznego 2018:79%
Liczba osób zatrudnionych 2018:4100
Udział procentowy osób kształcących się:8%
Biura handlowe:111
Centra produkcyjne:16
Oferta produktów:ok. 30 000 artykułów