Polityka prywatności

Nazwa i adres Administratora
Administratorem zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i innymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności w krajach członkowskich oraz pozostałymi regulacjami dot. ochrony danych jest:

ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
74653 Künzelsau
Niemcy
Telefon: +49 7940 16-0
E-Mail: info(at)ziehl-abegg.de
Strona: www.ziehl-abegg.de

Adres inspektora ochrony danych:
W razie potrzeby prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych

Inspektor ochrony danych:
Heinz-Ziehl-Straße
74653 Künzelsau
E-Mail: datenschutz(at)ziehl-abegg.de

Ochrona Państwa danych osobowych to nasz priorytet
Cieszymy się z zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami bądź usługami i pragniemy, aby w trakcie korzystania z naszych stron internetowych czuli się Państwo bezpiecznie – także w zakresie ochrony danych osobowych. Ponieważ ochronę Państwa danych osobowych traktujemy niezwykle poważnie, przestrzeganie przepisów europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych jest dla nas rzeczą oczywistą. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na podaną poniżej politykę prywatności.

Chcemy poinformować Państwa o tym, kiedy gromadzimy dane osobowe, jakie są to dane oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Wdrożyliśmy odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, które gwarantują przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych zarówno przez nas, jak i przez zewnętrznych usługodawców.

Dane osobowe

Dane osobowe to poszczególne informacje osobiste lub rzeczowe dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zainteresowanego). Do nich zaliczamy między innymi takie dane jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy. Do korzystania z naszej strony internetowej podanie Państwa danych osobowych nie jest konieczne. W określonych przypadkach potrzebujemy jednak Państwa imienia i nazwiska, adresu oraz innych danych osobowych do realizacji danej usługi. Dotyczy to przykładowo korzystania z formularza kontaktowego lub rejestracji w celu pobrania oprogramowania.

To samo dotyczy na przykład przesyłania materiałów informacyjnych oraz zamówionych towarów lub odpowiedzi na indywidualne pytania. W przypadku gdy podanie danych jest niezbędne, informujemy o tym fakcie. Poza tym przechowujemy i przetwarzamy jedynie te dane, które zostały udostępnione dobrowolnie lub automatycznie.

W przypadku korzystania ze świadczeń serwisowych gromadzimy z reguły wyłącznie dane, które są niezbędne do realizacji usługi. Jeśli prosimy o inne dane, to ich podanie jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu realizacji żądanej usługi oraz ochrony własnych, uzasadnionych interesów gospodarczych. Państwa dane przechowujemy tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji wyżej wymienionych usług. Kryteria dotyczące usuwania danych wynikają z przepisów podatkowych.

Cel przetwarzania danych osobowych
Udostępnione przez Państwa dane wykorzystujemy z reguły w celu odpowiedzi na Państwa pytania, realizacji zamówień lub umożliwienia dostępu do konkretnych informacji lub ofert.

Takie informacje i oferty obejmują w szczególności:

 • wyszukiwanie informacji o produktach, charakterystyce produktów i ich właściwościach,
 • oprogramowanie służące do lepszego korzystania z naszej oferty produktowej,
 • rejestry dostępu klientów,
 • portale online,
 • formularze kontaktowe i poleceniach wykonania usługi,
 • nawiązywanie kontaktu drogą elektroniczną (e-mail) i przez telefon.

Informacje, o tym, które dane są obecnie gromadzone, można uzyskać z aktualnego formularza zgłoszeniowego.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO [Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych- tłumacz] i federalną ustawą o ochronie danych osobowych:

 • w celu realizacji zobowiązań umownych (Artykuł 6 (1) b) RODO)
  Przetwarzanie danych osobowych służy do rozpoczęcia lub realizacji umów, wykonania zleceń oraz wszystkich niezbędnych czynności związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem.
  Przetwarzanie służy w szczególności realizacji dostaw produktów na podstawie umów (silników elektrycznych, wentylatorów, urządzeń elektrycznych) oraz powiązanych z nimi usług wraz z oprogramowaniem.
  Cel przetwarzania danych zależy przede wszystkim od wybranych produktów. Dalsze szczegóły dotyczące celów przetwarzania danych znajdą Państwo w odpowiednich dokumentach dotyczących umów oraz w warunkach transakcji.
 • W ramach równoważenia interesów (Artykuł 6 (1) f) RODO)
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w zakresie wykraczającym poza ramy rzeczywistego wykonania umowy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – z reguły w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów gospodarczych lub interesów podmiotów zewnętrznych.
  Służy to przede wszystkim do realizacji następujących celów: prowadzenia kampanii reklamowych, marketingu bezpośredniego oraz analizy rynku i opinii publicznej; optymalizacji i rozwojowi produktów; dochodzeniu roszczeń prawnych i obronie w sporach prawnych; wykrywaniu, zapobieganiu i ściganiu przestępstw; zapewnieniu bezpieczeństwa i funkcjonalności naszych systemów IT:
 • Na podstawie Państwa zgody (Artykuł 6 (1) a) RODO)
  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, aktualna zgoda stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych zawartych w tej zgodzie. Dotyczy to w szczególności udzielenia ewentualnej zgody na kontakt telefoniczny lub mailowy w celach marketingowych. Niniejszą zgodę możecie Państwo wycofać w każdej chwili. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie działa wstecz. Przetwarzanie danych, które nastąpiło przed wycofaniem zgody jest zgodne z prawem.
 • Ze względu na wymogi prawa (Artykuł 6(1) c) RODO)
  Nasze przedsiębiorstwo podlega zróżnicowanym, wiążącym zobowiązaniom prawnym wynikającym z prawa handlowego i podatkowego, na przykład przepisom dotyczącym przechowywania i dokumentowania w odniesieniu do dokumentacji handlowej. W celu spełnienia tych obowiązków ustawowych musimy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
Wykorzystanie Państwa danych następuje wyłącznie w wymaganym do tego zakresie.

Jeśli wymaga tego realizacja żądanej usługi, Państwa dane mogą być przekazywane w ramach grupy ZIEHL-ABEGG.

Jeśli do obsługi strony internetowej zostaną zatrudnieni usługodawcy zewnętrzni (Hosting-Provider), otrzymają oni wyłącznie dostęp do Państwa danych w takim zakresie, jaki jest każdorazowo niezbędny do realizacji ich aktualnych obowiązków i funkcji.

Poza tym zarządzanie relacjami z klientem może wymagać użycia danych osobowych przez nas lub przez upoważnione podmioty świadczące usługi w celu informowania Państwa o ofertach atrakcyjnych dla Państwa działalności gospodarczej lub w celu sprostania obowiązkom i wymaganiom naszych klientów. W celu przetworzenia płatności Państwa dane dotyczące tego zakresu mogą być przekazywane do instytucji bankowych. Upoważnione przez nas podmioty prowadzące działalność usługową lub transportową oraz banki także przestrzegają niniejszej polityki prywatności.

W konkretnych przypadkach jesteśmy upoważnieni do udzielania informacji o Państwa danych właściwym organom, jeśli zażądają one tych danych w celu realizacji przepisów ustawowych (np. egzekwowanie prawa). Nie sprzedajemy Państwa danych osobom trzecim ani w inny sposób nie wprowadzamy ich do obrotu.

Dane osobowe zapisywane automatycznie
Podczas korzystania z naszych stron internetowych ze względów organizacyjnych i technicznych zapisywane są następujące dane: nazwy wyszukiwanych stron, nazwa używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, data i godzina dostępu, użyte wyszukiwarki, nazwy pobranych plików, URL refferer (wcześniej odwiedzana strona), czas przetwarzania formularzy i Państwa adres IP.

Dane techniczne wykorzystujemy anonimowo i wyłącznie do celów statystycznych, aby stale optymalizować nasze strony internetowe i uatrakcyjniać nasze oferty. Dane te są zapisywane oddzielnie od informacji osobowych na bezpiecznych systemach i nie są przyporządkowane poszczególnym osobom. Ziehl-Abegg nie łączy tych danych z innymi źródłami danych. Państwa dane osobowe oraz Państwa prywatność są więc chronione o każdej porze. Ziehl-Abegg SE zastrzega sobie prawo do przekazywania danych organom ścigania w celu ścigania przestępstw.

Cookies
Informacje dotyczące używanych przez nas plików cookies i ich funkcji znajdziecie Państwo w naszej dyrektywie cookies.

Dzieci i młodzież
Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przesyłać nam żadnych danych osobowych bez zgody opiekuna prawnego. Nie wymagamy danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie zbieramy ich i nie przekazujemy osobom trzecim.

Bezpieczeństwo
Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz wszystkie osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązani do przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych oraz do traktowania danych osobowych w sposób poufny.

W przypadku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych informacje te przekazywane są w formie zaszyfrowanej w celu uniknięcia nieprawidłowego wykorzystania danych przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Google Tag Manager
Google Tag Manager to narzędzie Google Inc., które służy do zarządzania tagami stron internetowych oraz do zabezpieczania wywołania innych tagów wymienionych w niniejszej polityce prywatności. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych oraz sam nie gromadzi danych osobowych.

Usługi analizy statystyk serwisów internetowych (Google Analytics)
Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics, z usług analizy statystyk serwisów internetowych Goolge Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies“, plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Informacje generowane przez cookie dotyczące sposobu korzystania ze stron internetowych są z reguły przesyłane do serwera firmy Goolge w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na niniejszej stronie internetowej Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje przez Google skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać informacje w celu dokonania analizy sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej, aby przygotować dla operatora strony raporty dotyczące aktywności na stronie oraz realizacji innych usług związanych z wykorzystaniem niniejszej strony internetowej i usług przez nią oferowanych. Adres IP przekazywany przez Google Analytics z serwera użytkownika nie jest łączony z innymi danymi z Google. Mogą Państwo zapobiec instalacji ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku może się okazać, że nie będziecie Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Poza tym możecie Państwo również zapobiec pobieraniu danych wygenerowanych przez ciasteczka i odnoszących się do sposobu wykorzystania przez Państwa niniejszej strony internetowej (wraz z adresem IP użytkownika) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez ściągnięcie wtyczki dostępnej pod tym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) oraz jej zainstalowanie. Mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics klikając na następujący link: Zostanie zainstalowany cookie opt-out blokujący gromadzenie Państwa danych w trackie odwiedzin niniejszej strony w przyszłości. Dezaktywacja Google Analytics.

Szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html albo www.google.de/intl/de/policies/. Pragniemy poinformować, że na niniejszej stronie Google Analytics został rozszerzony o funkcję anonimizacji w celu zapewnienia pobierania adresu IP w formie zanonimizowanej (tzw. IP-masking).

Zmiana naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, o ile będzie to konieczne ze względu na postęp technologiczny. W tym przypadku dokonamy odpowiedniej aktualizacji naszej polityki prywatności. W związku z tym należy zapoznać się z aktualną wersją polityki prywatności.

Przechowywanie danych
Podlegamy różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji wynikającym między innymi z niemieckiego Kodeksu Handlowego i niemieckiego prawa podatkowego.

Określone okresy przechowywania dokumentacji wynoszą od 2 do 10 lat. Docelowo okresy przechowywania są również oceniane zgodnie z prawnymi okresami przedawnienia, które mogą na przykład wynosić 3 lata lub do 30 lat według sekcji 195  niemieckiego kodeksu cywilnego.

Wyłączenie odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych
Jeśli korzystają Państwo z zewnętrznych linków oferowanych na naszych stronach internetowych, informujemy, że niniejsza polityka prywatności ich nie obejmuje. Oferując Państwu linki, staramy się zapewnić, aby także i one odpowiadały standardom dot. ochrony danych i bezpieczeństwa. Jednak nie mamy wpływu na przestrzeganie norm ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych operatorów. Dlatego na stronach internetowych innych operatorów należy zapoznać się z udostępnioną tam polityką prywatności.

Prawo do informacji
Mogą Państwo w każdej chwili bezpłatnie otrzymać informację dot. przechowywanych przez nas danych, ich pochodzenia i odbiorców, celu ich przetwarzania oraz planowanego okresu przechowywania.

Prawo do sprostowania
Mają Państwo prawo zażądać sprostowania niewłaściwych bądź niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych
Pod warunkiem spełnienia przesłanek, o których mowa w artykule 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo prawo domagania się usunięcia swoich danych osobowych. Następnie mogą Państwo przykładowo domagać się usunięcia Państwa danych, o ile nie są one już wymagane do celów, dla których zostały zgromadzone. Poza tym mogą Państwo domagać się usunięcia danych, jeśli przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, która zostanie wycofana.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo domagania się ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeśli zostaną spełnione przesłanki artykułu 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy na przykład zakwestionują Państwo prawdziwość swoich danych. Na czas sprawdzenia prawdziwości danych mogą się Państwo domagać ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili mają Państwo prawo, z powodów wynikających z konkretnej sytuacji, wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa osoby, na podstawie artykułu 6, ustęp 1 lit. 3 lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W takim przypadku administratorowi nie wolno już przetwarzać takich danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania – nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą – lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli dane dotyczące Państwa osoby będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby tego typu kampanii reklamowej. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już w tym celu przetwarzane.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub realizacji umowy i przebiega w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych w formacie uporządkowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich do innego podmiotu przetwarzającego dane.

Prawo do odwołania
Zgodnie z artykułem 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo także prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie przebiega zgodnie z prawem. Właściwym dla Państwa organem nadzoru jest „Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit“ [Krajowy pełnomocnik do spraw ochrony danych oraz wolności informacji- tłumacz], Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Telefon 0711 615541-0, E-Mail poststelle(at)lfdi.bwl.de, Fax 0711 615541-15.

Prawo do wycofania zgody
Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na gromadzenie i przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych, jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych do konkretnych celów (zgodnie z artykułem 6 (1) a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Należy pamiętać, że odwołanie zgody nie działa wstecz. Nie obejmuje przetwarzania danych, które nastąpiło przed wycofaniem zgody, które to przetwarzanie pozostaje zgodne z prawem.

W celu złożenia sprzeciwu prosimy Państwa o korzystanie z możliwości podanych w aktualnych dokumentach. We wszystkich innych przypadkach prosimy o przesyłanie sprzeciwu na adres podany w stopce redakcyjnej lub na wyżej podany adres inspektora ochrony danych.

Czy jestem zobowiązany do przekazywania danych (Artykuł 13(2) e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych?
W ramach relacji handlowej musicie Państwo przekazać nam takie dane osobowe, jakie są niezbędne do nawiązania i realizacji stosunku handlowego lub do których uzyskania jesteśmy ustawowo zobowiązani. W przypadku niepodania przez Państwa tych danych musimy z reguły zrezygnować z zawarcia umowy lub wykonania zlecenia, albo nie jesteśmy w stanie zrealizować istniejącej już umowy bądź jej dokończyć.

Rekrutacja online
Wszystkie dane udostępnione przez kandydatów takie jak nazwisko, adres, życiorys itd. przekazują Państwo dobrowolnie firmie Ziehl-Abegg SE lub Ziehl-Abegg Automotive GmbH & Co. KG. Ziehl-Abegg wykorzystuje Państwa dane dot. rekrutacji w celu pozyskania najlepszego kandydata na stanowisko podane w ogłoszeniu. Przy czym dostęp do tych danych uzyskują tylko te osoby, które w sposób aktywny biorą udział w procesie rekrutacji na to stanowisko i których znajomość powyższych danych jest niezbędna do obsadzenia tego stanowiska. Nie udostępniamy danych osobom trzecim lub nie używamy  ich poza procesem rekrutacji..

Zwracamy uwagę na fakt, że synonimy, sformułowania żartobliwe lub fałszywe wpisane w obowiązkowych polach prowadzą do odrzucenia aplikacji. Roszczenia dotyczące uznania aplikacji, w której podano fałszywe dane, nie będą rozpatrywane. Dlatego w celu złożenia skutecznej aplikacji należy zwrócić uwagę na poprawność i aktualność danych.

Nie stosujemy ATS do analizy wykorzystania systemu rekrutacyjnego.

Istnieje możliwość wypełnienia profilu użytkownika przy użyciu platform społecznościowych takich jak LinkedIn czy Xing, o ile rejestracja przebiega w sposób aktywny. W tym celu należy zalogować się na stronie internetowej dostawcy mediów społecznościowych i wyrazić zgodę na transfer danych. Synchronizacja danych odbywa się tylko w danym momencie, a następnie zostaje zamknięta. Jeśli dokonają Państwo późniejszych zmian na swoim profilu społecznościowym, nie zostaną one zsynchronizowane. W takim wypadku należy powtórzyć proces. Rejestracja na profilach społecznościowych odbywa się na Państwa odpowiedzialność. Korzystając z tej możliwości wyrażają Państwo zgodę na użycie takich danych przez Ziehl-Abegg do wypełnienia lub zsynchronizowania Państwa profilu aplikacyjnego. Ziehl-Abegg nie używa tego połączenia do oceny Państwa dokumentacji aplikacyjnej czy uzyskania informacji od dostawcy portalu. Poza tym przeszukane zostaną tylko te dane, które są widoczne i modyfikowalne. Przeglądanie danych bez Państwa osobistej kontroli nie jest możliwe.

Przesłane dane (dokumenty i treści tekstowe) zapisywane są w celu przetworzenia w pamięci podręcznej w wybranych centrach danych, które bez wyjątku znajdują się na terenie Niemiec. Po przetworzeniu bądź okresowym zapoznaniu się z nimi przez dział kadr wszystkie dane są ostatecznie i nieodwołalnie usuwane z centrów danych i zapisywane na wewnętrznych serwerach działu kadr. Po zakończeniu procesu rekrutacji Państwa dane zostaną usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych dot. procesu rekrutacji i zażądać ich usunięcia. Naturalnie w każdej chwili mogą Państwo również ponownie złożyć aplikację.