• blaue Kugeln in Gitterformation

Członkostwa i zrzeszenia

Logo amca international

AMCA International – Air Movement and Control Association

ZIEHL-ABEGG Inc., ZIEHL-ABEGG THAILAND Ltd.

AMCA jest zrzeszeniem non-profit, reprezentującym interesy światowego przemysłu wentylatorów. Związek został pierwotnie założony wyłącznie z myślą o Stanach Zjednoczonych, jednak później rozszerzony na cały świat. W chwili obecnej AMCA reprezentuje 330 członków z 34 państw.
www.amca.org

Bundesverband eMobilität

Członek: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Federalne stowarzyszenie eMobiltiät e.V. angażuje się w przekształcenie w Niemczech mobilności w elektromobilność. Cel dostosowany jest do zamierzeń rządu federalnego, utworzenia w Niemczech do końca dziesięciolecia rynku wiodącego w tym zakresie. Dlatego BEM buduje kontakty między przedstawicielami gospodarki, polityki i mediów, wspiera postrzeganie tego zagadnienia i angażuje się w niezbędne zmiany.
www.bem-ev.de

Grupa „Brennstoffzelle BW”

Członek: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Grupa „Brennstoffzelle BW” została założona w 2013 roku przez przedstawicieli ministerstw, gospodarki, nauki i stowarzyszeń. Partnerzy tej grupy mają na celu połączenie swoich aktywności pod przewodnictwem i organizacją ze strony e-mobile BW GmbH. W ten sposób ma zostać osiągnięty wspólny cel partnerów, czyli wdrażanie projektów i przedsięwzięć w zakresie wodoru. Ma to za zadanie aktywne wspieranie wprowadzenia elektromobilności.
www.e-mobilbw.de

Grupa „Elektromobilität Süd-West”

Członek: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Założona w roku 2008 grupa „Elektromobilität Süd-West” ma na celu przyczyniać się do wdrażania zorientowanej na rynek, wydajnej mobilności o niskiej emisji substancji szkodliwych. Grupa wykorzystując do tego celu możliwości regionu Karlsruhe – Mannheim – Stuttgart, buduje kontakty między dużymi, średnimi i małymi przedsiębiorstwami z branży motoryzacyjnej, energetycznej, technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz technologii produkcyjnych.
www.emobil-sw.de

EVIA – Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wentylacyjnego

Członek: ZIEHL-ABEGG SE

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wentylacyjnego jest stowarzyszeniem reprezentującym przedstawicieli przemysłu wentylacyjnego. Siedziba EVIA znajduje się w Brukseli. EVIA ma na celu reprezentowanie swoich przedstawicieli w instytucjach UE i stowarzyszeniach narodowych. EVIA chce stanowić platformę między wszystkimi europejskim grupami interesariuszy przemysłu wentylacyjnego.
www.evia.eu

FGK Logo (Fachverbände Gebäude u.Klima)

FGK - Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Członek: ZIEHL-ABEGG SE

Fachverband Gebäude-Klima e. V. to czołowe zrzeszenie branżowe niemieckiej gospodarki klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. FGK reprezentuje interesy swoich przedstawicieli wobec partnerów rynkowych z polityki, gospodarki, wszelakich instytucji i nauki. Celem zrzeszenia jest wspieranie odnawialnych energii w technice klimatyzacyjnej, chłodniczej i wentylacyjnej oraz inicjowanie i monitorowanie projektów badawczo-rozwojowych.
www.fgk.de

TÜV-SÜD

ZIEHL-ABEGG SE

TÜV-Süd to przedsiębiorstwo usługowe z następującymi segmentami INDUSTRY, MOBILITY i CERTIFICATION. Zakres usług obejmuje doradztwo, kontrole, testy, ekspertyzy oraz certyfikacje. W obrębie INDUSTRY zakres usług rozciąga się od bezpiecznej obsługi instalacji przemysłowych do kontroli pojazdów szynowych, instalacji sygnalizacyjnych i infrastruktury kolejowej. Segment MOBILITY zapewnia producentom pojazdów wsparcie przy tworzeniu i homologacji nowych modeli. CERTIFICATION obejmuje światową kontrolę zdolności przetrwania marki na rynku i dostępu rynkowego produktów.
www.tuev-sued.de

UITP – Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Publicznego

Członek: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

UITP – Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Publicznego – to światowe zrzeszenie podmiotów publicznej komunikacji podmiejskiej z siedzibą w Brukseli. Celem UITP jest reklamowanie i obrona transportu publicznego oraz wspieranie rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności. Zrzeszenie liczy łącznie 3400 członków. Należą do nich zrzeszenia krajowe, spółki komunikacyjne, przedsiębiorstwa przemysłu dostawczego, podmioty publiczne i badacze z dziedziny komunikacji.
www.uitp.org

FLT (Forschungsvereinigung für Luft- und Trocknungstechnik e. V.)

Członek: ZIEHL-ABEGG SE

FLT to stowarzyszenie, które wspiera idee badawcze z zakresu wentylacji i technik osuszania. Stowarzyszenie udziela wsparcia przy sporządzaniu szkiców projektowych i składaniu wniosków o dofinansowanie. Celem tych działań dofinansowujących jest przede wszystkim pobudzenie małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie ich aktywności w zakresie badań i rozwoju dla utrzymania ich konkurencyjności.
www.flt-net.de

GTBB - Gesellschaft für Technische Biologie und Bionik e.V.

Członek: ZIEHL-ABEGG SE

GTBB zajmuje się badaniem osiągnięć ewolucji biologicznej oraz sprawdzaniem nowych pomysłów i produktów pod kątem realności ich urzeczywistnienia. Celem spółki Gesellschaft für Technische Biologie und Bionik e.V. jest przybliżenie bioniki opinii publicznej.
www.gtbb.net

UL

ZIEHL-ABEGG SE

UL to działające na całym świecie, w zakresie nauk o bezpieczeństwie, niezależne przedsiębiorstwo. Celem przedsiębiorstwa jest znajdowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, odnawialnych energii i nanotechnologii.
www.ul.com

VDE

Członek: ZIEHL-ABEGG SE

VDE to jedno z większych europejskich stowarzyszeń w dziedzinie techniki elektrycznej i informacyjnej. Celem stowarzyszenia jest utworzenie międzynarodowej platformy ekspertów w dziedzinie nauki, normalizacji i kontroli produktów, połączonych ze sobą wzajemnymi bliskim kontaktami. Ma to służyć wzmocnieniu i rozbudowaniu pozycji Niemiec jako jednej z przodujących światowych lokalizacji innowacyjnych. W chwili obecnej VDE liczy ponad 36 000 członków.
www.vde.com