Zasady działania przedsiębiorstwa

Wartości i cele, które kształtowano w firmie ZIEHL-ABEGG przez ponad 100 lat, przyczyniły się do naszej aktualnej pozycji - jesteśmy klasą królewską. Zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości, wspólnie – jako zespół – przemierzamy drogę sukcesu i tworzymy nowe stulecie nadzwyczajnych osiągnięć, wynalazków i technologii.

Niżej wymienione zasady działania naszego przedsiębiorstwa stanowią pogłębienie naszych dotychczasowych podstaw działania. Również w przyszłości powinny one stanowić bezwarunkowe punkty orientacyjne i wytyczne dla nas, osób kierujących tym przedsiębiorstwem oraz naszych pracowników podczas ich codziennej pracy. Jesteśmy stale otwarci na nowe pomysły i propozycje. Cel pozostaje jednak wciąż ten sam: Ruch dzięki perfekcji!

Klienci w firmie ZIEHL-ABEGG są traktowani po królewsku
Dbamy o prowadzenie otwartego i partnerskiego dialogu z naszymi klientami. Zachwycamy naszych klientów indywidualnymi rozwiązaniami specjalnych problemów. Jesteśmy przekonani, że uczciwość, szczerość, otwartość i przewidywalność w kontaktach biznesowych się opłacają. Dlatego też dotrzymujemy zobowiązujących prawnych warunków ramowych. Nasi klienci są oczarowani.

Sukces dzięki pracownikom
Stanowimy przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, pełne kreatywnych indywidualistów, napędzanych wspólnymi wartościami, ideami i celami, które w zespole przekuwamy na sukces. Wspieramy naszych pracowników, ale i stawiamy im wysokie wymagania. Każdego dnia próbujemy zrobić jeszcze lepiej, to co jest dobre. Motywacja i zadowolenie z pracy stanowią przy tym dla naszych wykwalifikowanych pracowników podstawę, a jednocześnie są gwarantem wspólnego sukcesu – dzisiaj i w przyszłości. ZIEHL-ABEGG, to my!

Zajmujemy czołową pozycję pod względem innowacyjności i jakości
Orientując się stale na przyszłość, wykazujemy pionierskiego ducha. Jako firma przodująca pod względem innowacyjności i jakości, wyznaczamy nieustannie nowe standardy w zakresie technologii, serwisu i wzornictwa. Za wzór stawiamy sobie naturę, tworząc na jej podstawie perfekcyjność i niepowtarzalność nowych produktów bionicznych. Nasza produkcja na całym świecie odbywa się na bazie jednolitych standardów oraz w wysoce nowoczesnych i zadbanych zakładach produkcyjnych. Nasze wysokie wymagania jakościowe i zorientowane na klientów innowacje oczarowują naszych partnerów handlowych na całym świecie.

Działamy na zasadzie partnerstwa i długoterminowości
Zrównoważony sukces, bazujący na solidnej, długoterminowej i niezależnej strategii przedsiębiorstwa stoi na pierwszym planie naszych działań. Wyznając zasadę uczciwości i wzajemności, tworzymy długoletnie stosunki partnerskie z naszymi klientami, dostawcami i pracownikami. Dzięki temu uzyskujemy zaufanie i niezmienność. Nasze działania i plany charakteryzują się przyszłościowym myśleniem, aby dzień jutrzejszy był jeszcze bardziej pomyślny.

Wprowadzamy w życie ochronę środowiska
Przejmujemy odpowiedzialność za nas i przyszłe pokolenia. Nasze innowacyjne produkty są energooszczędne i chronią zasoby, począwszy od etapu produkcji aż po ich zastosowanie. Nasz znak „Premium Efficiency” jest tego gwarantem. Stale myślimy o jutrze, tak aby jeszcze dzisiaj podejmować właściwe decyzje. Motywacji dla naszych działań nie znajdujemy w normach czy dyrektywach, lecz w odpowiedzialności za środowisko.

ZIEHL-ABEGG jest w domu na całym świecie
Jesteśmy dumni z naszego pochodzenia. Cenimy sobie współobecność wielu narodowości z całego świata w naszym przedsiębiorstwie. Wszędzie tam, gdzie nasze produkty znajdują zastosowanie, czujemy się jak w domu. Związani z regionem, żyjemy globalizacją. Nasze główne przesłanie to: „Myśl globalnie, działaj lokalnie!” Podążamy za naszymi klientami w różne regiony świata. Życzenia przemysłu rozpoznajemy na wczesnym etapie i spełniamy je w nieograniczony sposób zgodnie z naszymi standardami jakości „Premium Quality” i „Premium Efficiency”, czyli po prostu z królewską klasą.

Nasza wizja
Na wszystkich polach naszej działalności dążymy do osiągnięcia królewskiej klasy. Swoją uwagę skupiamy na wywierających wrażenie, zorientowanych na przyszłość rozwiązaniach systemowych w zakresie wentylacji, oraz techniki regulacji i techniki napędowej. W odniesieniu do technologii, wzrostu i rentowności zamierzamy nadal stanowić przodujące, niezależne przedsiębiorstwo w swojej branży. W centrum naszego portfolio różnorodnych produktów znajduje się energooszczędny silnik elektryczny. Nasze idee dotyczące nowych rozwiązań, zarówno w obrębie naszych głównych obszarów działania, jak i poza nimi, wprawiają w zachwyt. Nasz pionierski duch i dążenie do innowacyjności obejmuje wszystkie procesy zakładowe.