Dyrektywa ErP

Dyrektywa ErP 2009/125/WE określa minimalne wymagania dotyczące produktów związanych z energią celem osiągnięcia postawionych przez UE celów klimatycznych. Wdrożenie tych wymogów dla silników odbywa się zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 640/2009 a dla wentylatorów zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 327/2011. Spełnienie wymogów efektywności jest warunkiem użycia znaku CE. Rozporządzenie wykonawcze nie obejmuje silników o wirniku zewnętrznym.

Większość wentylatorów ZIEHL-ABEGG przewyższa wymagania ErP zarówno w technologii AC, jak też EC i jest doskonale przygotowana do przyszłych wymagań.

Downloads

  • Information-ErP-Directive-2013.pdf
    Information-ErP-Directive-2013.pdf (1 MB)
  • ErP-Data-for-Centrifugal-fans-for-air-handling-units-2011.pdf
    ErP-Data-for-Centrifugal-fans-for-air-handling-units-2011.pdf (752 KB)

Requirements efficiency grade N

Kategoria pomiaru Wentylatory osiowe Wentylatory promieniowe z łopatkami pochylonymi do przodu Wentylatory promieniowe z łopatkami wygiętymi do tyłu bez obudowy Wentylatory promieniowe z łopatkami wygiętymi do tyłu z obudową Wentylatory diagonalne Wentylatory krzyżowe
warstwy 1
01.01.2013
A, C 36 37 58 58 47
B, D 50 42 61 58 13
warstwy 2
01.01.2015
A, C 40 44 62 61 50
B, D 58 49 64 62 21


Wyszukiwanie informacji o produktach

W zakresie silników są tylko informacje produktowe dotyczące silników o wirniku wewnętrznym ZIEHL-ABEGG, w przypadku produktów obcych należy zapytać o nie producenta