ATEX 2G/3G i 2D/3D

Specyfikacja produktu:

Wentylatory ATEX do wersji z obudową / do zabudowy.
Wyprodukowane i sprawdzone zgodnie z normą ATEX 94/9 WE do zastosowań w strefach 1 i 2 oraz 21/22.

 • Olej i petrochemia
 • Budowa maszyn i instalacji
 • Rodzaje zabezpieczeń przed zapłonem do specjalnych silników typu Ex
 • De: wersja ognioszczelna
 • Obudowa jest wytrzymała na ciśnienie eksplozyjne i zapobiega rozprzestrzenianiu się eksplozji.
 • E: zwiększone bezpieczeństwo
 • Unikanie iskier i łuków świetlnych we wnętrzu lub przy częściach zewnętrznych.
 • nA: nieiskrzące środki produkcji
 • Zdolna do wybuchu atmosfera otoczenia nie zapala się przy normalnej eksploatacji i w zdefiniowanych nietypowych warunkach pracy.
 • td: Ochrona przez obudowę
 • Ograniczenie maks. temperatury powierzchni i ograniczenie wlotu pyłu.

Właściwości i cechy szczególne:

 • Lakierowana powierzchnia: ma przewodność elektryczną
 • Specjalne wersje uszczelnienia dla oddzielenia różnych stref. Od 2-krotnego uszczelnienia wału aż po labiryntowe uszczelnienie węglowe wraz z przyłączem gazu barierowego.
 • Różne wersje dla strefy 1 i 2 oraz 21/22
 • Wentylatory dla grupy eksplozyjnej IIa, IIb i IIC wodór