Komponenty systemowe

  • Kondensatory
  • Dysze wlotowe
  • Elastyczne króćce ssące
  • Gumowe elementy wahliwe
  • Sprężynowe tłumiki drgań
  • Kratki ochronne zasysania

W celu otrzymania szczegółowych informacji proszę kliknąć na „Dalsze informacje”

Dalsze informacje Dalsze informacje

Kondensatory

Do eksploatacji silników 1~ potrzebne są odpowiednio wymiarowane kondensatory. Temperatura otoczenia -25 do +85°C.

Dysze wlotowe

Dla optymalnego napływu powietrza do wirnika wentylatory są eksploatowane za pomocą jednej dyszy wlotowej. Wersja z ocynkowanej blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, częściowo z przyrządem do pomiaru strumienia objętości.

Elastyczne króćce ssące

Dla elastycznego przyłączenia wentylatorów do zabudowy dostępne są kwadratowe króćce ssące z elastyczną przekładką. Materiał tworzywa składa się z poliestru/PVC, a rama jest wykonana z ocynkowanej stali. Maks. dopuszczalna temperatura wynosi 80°C.

Gumowe elementy wahliwe

Alternatywa do sprężynowych tłumików drgań dla odsprzężenia dźwięku materiałowego. Dysponują one niewielką skutecznością izolacji, mają jednak dobre właściwości tłumiące, co może mieć zalety przy określonych rodzajach ustawienia. Przy wysokiej liczbie obrotów wentylatora i sztywnej konstrukcji dolnej gumowe elementy wahliwe są często wystarczające.

Sprężynowe tłumiki drgań

Dla zapobieżenia przenoszenia dźwięku materiałowego i wahań na instalacje i budynki. Charakteryzują się wysoką skutecznością izolacji i odpowiednio wysoką amortyzacją.

Kratki ochronne zasysania

Wentylatory zostały pomyślane jako podzespoły do montażu w instalacjach klimatyzacyjnych, napowietrzających i odpowietrzających. Można je eksploatować dopiero po zamocowaniu wszystkich niezbędnych urządzeń zabezpieczających. Jeżeli otwór zasysający i wydmuchowy jest swobodnie dostępny, konieczne jest umieszczenie urządzeń zabezpieczających przy wentylatorze.