Seria M

Specyfikacja produktu:

Jednostronnie ssący, pochylone do tyłu wirniki silnikowe serii M są przewidziane do zastosowania bez obudowy spiralnej. Dostępny w wielkościach 225 do 500 mm. Tym samym możliwe jest osiągnięcie strumieni objętości do 5 500 m³/h i ciśnień statycznych do 2100 Pa.

Właściwości i cechy szczególne:

Wielostronna seria z różnymi szerokościami wirnika do zastosowań o wysokich wymogach mechanicznych, na przykład ruch kolejowy, oraz wysokich temperaturach w suszarniach. Wirniki silnikowe są także dostępne w wersji ATEX.

Projekty silników:

Silniki o wirniku zewnętrznym:

  • Technologia AC