ZAmon - dla optymalnego działania i diagnostyki systemów wind

Smartphones mit ZAmon App

ZAmon - Desktop

Idealny środek pomocniczy do diagnozy instalacji dźwigowych i zarządzania danymi urządzenia. ZAmon umożliwia prosty i szybki dostęp do wszelkich parametrów i funkcji przekształtnika częstotliwości i jednostki dostarczania powrotnego ZIEHL-ABEGG.

ZAmon - Mobile

ZAmon jest optymalnym narzędziem do obsługi przekształtników częstotliwości ZAdyn za pomocą urządzeń mobilnych, jak smartfony lub tablety. Czytelna struktura interfejsu obsługi z samo objaśniającymi się ikonami, informacje tekstowe dotyczące każdego parametru i pomoc online zapewniają doskonałe warunki do szybkiej i samodzielnej pracy. 

Funkcje ZAmon

 • Zoptymalizowane czasowo uruchomienie instalacji dźwigowej
 • Analiza i optymalizacja instalacji dźwigowej
 • Szybka diagnoza słabych miejsc takich jak styki szynowe, przerwy zasuw drzwiowych lub problemy komunikacyjne do sterownika wyciągu
 • Zabezpieczenie i administracja parametrów
 • Tworzenie akt do dokumentacji instalacji dźwigowej

ZAmon udostępnia dla każdego przypadku zastosowania pasujący moduł oprogramowania.

Wyświetlacz:

 • Zdalna obsługa przekształtnika częstotliwości lub jednostki dostarczania powrotnego za pomocą laptopa

Rekorder:

 • 4 analogowe kanały pomiarowe
 • 1 cyfrowy kanał pomiarowy
 • Dowolne obłożenie kanałów pomiarowych funkcjami pomiarowymi
 • Zapisywanie zapisów
 • Porównywanie pomiarów
 • Analiza FFT
 • Matematyczne funkcje analizy

Parametry:

 • Zarządzanie parametrami
 • Przejrzyste przedstawienie menu i parametrów
 • Zmiana parametrów w czasie rzeczywistym
 • Zapisywanie parametrów
 • Drukowanie list parametrów
 • Drukowanie list błędów
 • Ładowanie zapisanych rekordów parametrów do przekształtnika częstotliwości lub jednostki dostarczania powrotnego
 • Porównywanie parametrów
 • Ładowanie danych instalacji i silnika z obliczeń sporządzonych w programie do projektowania ZAlift

Oscylacja:

 • Zapis w czasie rzeczywistym krzywych jazdy w celach diagnostycznych
 • 4 analogowe kanały pomiarowe
 • Dowolne obłożenie kanałów pomiarowych funkcjami pomiarowymi
 • Zapisywanie zdjęć
 • Zdalna obsługa ZETADYN 3 przy otwartym module

Funkcje i właściwości

Asystent rozruchu:

 • Asystent rozruchu w prostych krokach za pomocą objaśnień prowadzi przez wszystkie niezbędne parametry, aż do optymalnego skonfigurowania urządzenia końcowego
 • Czas rozruchu <10 minut

Zaprogramowanie parametrów:

 • Przejrzyste zgrupowanie menu w bloki funkcyjne (np. blok funkcji „krzywa jazdy”)
 • Pobieranie, zapisywanie i wczytywanie plików z parametrami
 • Odczytywanie danych technicznych za pomocą kodów QR na tabliczkach znamionowych napędów ZIEHL-ABEGG wraz z automatycznym wprowadzeniem do pliku z parametrami.  

Konfiguracja offline:

 • Pliki z parametrami można generować i zapisywać bez połączenia z urządzeniem końcowym, np. w biurze lub w warsztacie. 
 • Po nawiązaniu połączenia poprzez ZAmon STICK można uruchomić transmisję parametrów.

Analiza:

 • Rejestrowanie i przetwarzanie krzywych jazdy do procesów analizy i diagnostyki:
  • 4 analogowe kanały pomiarowe
  • 1 cyfrowy kanał pomiarowy
  • Zapisywanie nagrań
  • Analiza FFT
  • Funkcje analizy matematycznej

Aktualizacja:

 • Automatyczna informacja o dostępności nowszej wersji firmware
 • Aktualizacja firmware za pomocą ZAmon 

Kontakt z działem obsługi klienta:

 • Bezpośredni kontakt email z działem obsługi klienta ZIEHL-ABEGG 
 • Automatyczne zbieranie wszystkich ważnych danych i przygotowanie wiadomości email jednym kliknięciem
 • Wysyłanie maili za pomocą lokalnego klienta poczty urządzenia mobilnego

Kompatybilność urządzeń mobilnych: 

 • wymagany iOS 11.0 lub nowszy. Kompatybilność z iPhone, iPad i iPod touch
 • wymagany Android w wersji 6 lub nowszej 

Kompatybilność Zadyn:

 • wymagana wersja firmware 4.60 lub nowsza

Pliki do pobrania dla Zamon - na komputer

W celu przejścia do pobierania proszę potwierdzić warunki użytkowania

Zapoznałem(am) się z aktualnymi warunkami użytkowania i oświadczam, że wyrażam na nie zgodę.


 • zamon-bedienungsanleitung_2015-03-01_INT_en.pdf
  ZAmon Operating instruction (4 MB)
 • Terms-of-use-ZAmon-ZAlift-09-2018-DE-en.pdf
  ZAmon Terms of use (849 KB)

Pliki do pobrania dla Zamon - Mobile


 • ZAmon-App-Terms-of-use.pdf
  ZAmon App Terms of use (1 MB)