• Hände in Richtung Himmel

Socialt ansvar

Vi påtar oss socialt ansvar på alla områden i vår företagsverksamhet. Det är en del av vårt dagliga arbete och har en lång tradition inom företaget. Ty under alla tider, redan under företagets grundare Emil Ziehl 1910 liksom också idag i det styrelseledda företaget ZIEHL-ABEGG, har det inte varit vår plikt utan vår uttalade önskan och angelägenhet att bära vår del av det sociala ansvaret.

Inom ramen för företagets möjligheter vårdar vi värden som till exempel:

  • Utmärkta arbetsförhållanden för våra anställda och en positiv omgivning för dem, även utanför arbetsplatsens gränser.
  • Skonsam hantering och/eller bevarande av naturresurser.
  • Förstärkt produktion av högmoderna och högeffektiva hightechprodukter med minskade utsläpp.
  • Framhävande av ett hållbart tänkande och Engagemang för blå teknik (ZIEHL-ABEGG) till förmån för en renlig värld också för kommande generationer "Blå året".


Nedladdningar

  • Unternehmensleitlinien_2015-07-29_INT.pdf
    Corporate Guidelines (1 MB)

Projekt och koncept som vi engagerar oss för

Label "The blue year"

Det blå året

Som ett medelstort företag med produktionsanläggningar över hela världen har vi alltid varit angelägna om att bedriva utvecklingen av våra produkter och tillverkningsprocesserna miljökompatibelt och med ansvar för en god och människovärdig framtid.

einige junge indische Männer und Kinder

ZP Primary School – Indien

Hjälp där den behövs. ZIEHL-ABEGG Indien föregår med gott exempel. Efter att framgångsrikt och innovativt ha byggt upp bolaget i detta land ville ZIEHL-ABEGG-teamet med sitt initiativ bidra med något till samhället. Det första steget som ZIEHL-ABEGG Indien tog startade den 1 februari 2014 med ett besök vid en skola för handikappade barn. Det är en plats i utkanten av staden Pune.

drei Männer halten einen Scheck

Hjälp från hela världen

ZIEHL-ABEGG:s företagsledare från hela världen har tillsammans med praktikanter i Albert Schweitzers barnby reparerat viktig lekutrustning, stensatt gator, målat bostäder och utfört reparationer. En spontan och fantastisk insats utöver det vardagliga av ett motiverat ZIEHL-ABEGG-team.