• Byggnad med blått glas

Byggnadsteknik

Rätt klimat- och luftförhållanden i livets alla skeden, från industri till bostäder, är inget högt ställt krav utan en vardaglig strävan. Den omfattande produktmångfalden hos ZIEHL-ABEGG:s fläktar för perfekt lufttekniskt genomförande innebär att alla kategorier av krav kan tillgodoses optimalt.

I samverkan med lämplig och väl avstämd reglerteknik skapas ett resultat med högsta klass och kvalitet i fråga om klimat- och luftreglering. Antingen lösningen är stationär eller mobil eller individuellt reglerbar för varje utrymme med Multisplit ger de stabila och energieffektiva tekniska produkterna en perfekt lösning för varje krav.