• Vindkraftverk

Förnybara energislag

ZIEHL-ABEGG:s mångsidiga produktportfölj erbjuder de bästa och energieffektivaste lösningarna för varje krav och tillämpning inom området förnybara energislag. Alltifrån vindkraftanläggningar via biogasvärmeverk till solenergisystem kan de moderna, högeffektiva fläktarna som har utvecklats efter bioniska rön och deras noggrant avstämda reglerteknik användas inom alla områden.

ZIEHL-ABEGG:s framtidsorienterade energikällor skapar bästa möjliga förutsättningar för en hållbar och energibesparande energiförsörjning.