• Kor i ladugården

Lantbruksteknik

Högsta prioritet i lantbruksföretag och växthus eller t.ex. anläggningar för lagring och torkning av lantbruksprodukter: Hygien och bakteriefrihet. Vid djurhållning är en kontrollerad klimatstyrning den viktigaste faktorn för djurens hälsa, kapacitet och stressfrihet. Det svarar ZIEHL-ABEGG:s fläktar och reglerteknikprodukter för med en dessutom kraftigt reducerad akustisk bullerbelastning. Genom sitt robusta och stabila utförande kan fläktarna användas för alla klimatiseringsbehov inom lantbruket.

En därutöver mycket noggrant avstämd energibesparande varvtalsreglering av motorerna och fläktarna och den unika bioniska skoveldesignen skapar ett angenämt klimat med högsta kvalitet och ambition. Därtill kommer ett noga optimerat skydd dygnet runt tack vare sensoriken i skydds- och övervakningssystemen.