• Metallrör

Processluft

Hundraprocentig funktionsduglighet i maskiner och anläggningar är vad som gäller – framför allt vid processer som inte hade varit möjliga utan en definierad lufttransport. Processluftfläktarna, parade med en energioptimerad drivteknik och lämpliga frekvensomriktare från ZIEHL-ABEGG skapar i varje anläggning grundvalen för maximala funktionsprestanda och absolut processäkerhet.

Med certifiering enligt DIN ISO 9001 och ATEX-konforma (utom zon 0) kan alla produkter levereras både standardiserade och kundspecifika och kan dimensioneras för aktuell erforderlig driftspunkt.