• Datortomographyen

Renrums- och medicinteknik

Inget spelrum ens för de allra finaste partiklarna. Det är förutsättningen för att få arbeta certifierat inom renrums- och medicintekniken. ZIEHL-ABEGG har för dessa högt ställda krav på absolut partikelfri luft ett brett spektrum av produkter för ventilation, luftflödesmätning och reglering av processerna, så att högsta möjliga luftkvalitet för människa, maskin och forskning kan garanteras även vid mycket komplicerade kundkrav.