• Ventilationsröret

Tilluft och frånluft

Luftkvalitet som uppfyller högt ställda krav. ZIEHL-ABEGG:s produktmångfald inom ventilationsområdet erbjuder rätt lösning för varje luftteknisk fråga. Tack vare vårt stora forsknings- och utvecklings-knowhow, med hänsyn tagen till bioniska rön och naturliga resursgrundvalar, är alla fläktserier extremt kraftfulla, högeffektiva och absolut tystgående.

Med vår egenutvecklade, noggrant avstämda reglerteknik får varje luftteknisk utmaning ett perfekt högkvalitativt resultat.