• Värmesystem

Värmeteknik

Varm och därmed optimal tempereringsgrad. Inget problem med ZIEHL-ABEGG:s fläktar och regulatorer. Oavsett användningsområdet, t.ex. montagehallar, köpcentra eller luftvärmare, löser de speciellt för ändamålet dimensionerade apparaterna alla varmlufttekniska krav.

Alla produkter finns som standard eller enligt individuella kundspecifikationer. Den mot fläktarna noggrant avstämda reglertekniken höger eller sänker flexibelt de aktuella varvtalen allt efter situationens krav och optimerar på så sätt kostnaderna och åstadkommer bästa möjliga värmegradsresultat.