• Flügel eines Ventilators

Bachelor of Arts (DH) Företagsekonomisk skatteteori, företagsredovisning och finanser (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

De som genomgår dessa DH-studier får djupgående kunskaper i företagsekonomisk skatteteori, nationell och internationell redovisning, revision, styrning av finansprocesser och juridiska ramvillkor för företagsverksamhet.
Efter genomgångna studier finns arbetstillfällena framför allt inom finansiering och redovisning samt inom skatteområdet. Här kan de medverka vid utarbetande, utvärdering och kontroll av nationella och internationella årsredovisningar, delta i utformningen av företagets finansprocesser, tolka finansiella företagsdata eller upprätta skattedeklarationer.

Förutsättningar

 • Allmän högskolebehörighet

Utbildningsinnehåll praktikskedet

 • Inköp
 • Disposition
 • Processoptimering
 • Controlling
 • Finansbokföring och fakturering
 • Företagsintern undervisning

Utbildningsinnehåll studier

 • Företagsekonomi
 • Företagsekonomisk skatteteori
 • Företagsredovisning och finanser
 • Juridik
 • Kompletteringsämnen

Utbildningens längd

 • 3 år

Varvade utbildningsperioder

 • De sex studieterminerna är indelade i teoretiska och praktiska utbildningsskeden: studier vid den varvade högskolan i Mosbach och praktikutbildning hos ZIEHL-ABEGG SE, vardera omkring 12 veckor

Senare uppgiftsområden

 • Finansbokföring och fakturering
 • Skattesystem
 • Controlling

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier

Ytterligare information