• Flügel eines Ventilators

Bachelor of Engineering (DH) Industri (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

De (kv/m) som genomgår dessa DH-studier börjar normalt som handläggare eller assistent inom något av de två funktionsområden på vilka specialiseringen under det tredje studieåret låg.

Specialiseringen kan avse följande områden:

 • Finansbokföring och fakturering/Controlling
 • Marknadsföring
 • Personalekonomi
 • Material- och produktionsekonomi
 • International Business Administration
 • Informationsmanagement (e-business)

Med detta som grund kan avancemangsmöjligheter erbjudas på både kort och medellång sikt. På grund av studiernas bredd kan också byte mellan flera olika avdelningar göras.

Förutsättningar

 • Allmän högskolebehörighet

Utbildningsinnehåll praktikskedet

 • Materialekonomi: Inköp, varumottagning, lagerhållning, disposition, tillverkningsförberedelser, tillverkning, leverans
 • Avsättning: Försäljning, försäljningsorganisation, avsättningsplanering, marknadsundersökning, public relations, reklam, kundservice
 • Finansbokföring och fakturering: Finansbokföring, resultaträkning, kalkylering, företagsstatistik
 • Personalpolitik/organisation: Bestämning av personalbehov, personalrekrytering, personalutveckling, utnyttja/vårda/utveckla personalen, personalavlöning, personalcontrolling

Utbildningsinnehåll studier

 • Nationalekonomi
 • Företagsekonomi
 • Inköp
 • Produktionsekonomi
 • Juridik
 • Språk
 • International Business
 • Politik
 • Controlling

Utbildningens längd

 • 3 år

Varvade utbildningsperioder

 • De sex studieterminerna är indelade i teoretiska och praktiska utbildningsskeden: studier vid den varvade högskolan Mosbach och praktikutbildning hos ZIEHL-ABEGG SE, vardera 12 veckor

Senare uppgiftsområden

 • Alla ekonomiområden inom företaget

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier

Ytterligare information