• Flügel eines Ventilators

Bachelor of Arts (DH) International Business Administration - Innovation och teknik (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Den exportorienterade tyska industrin, den ökande sammanflätningen i EU och globaliseringen är de viktigaste orsakerna till företagets växande behov av anställda som inte bara har djupgående kunskaper i företagsekonomi utan också en internationell ekonomisk och kulturell bakgrund och goda kunskaper i främmande språk.

Verksamhetsfälten täcker alla ekonomifunktioner i en internationellt präglad miljö. Det innefattar till exempel processuppgifter eller projektarbete.
Bland konkreta arbetsuppgifter kan nämnas en kostnadseffektiv och lagenlig anskaffning av råvaror och förnödenheter, halvfabrikat och färdigvaror samt resurser eller analyser av nationella och internationella anskaffningsmarknader.

Planering och organisation av försäljning på hemmamarknaden och internationellt är försäljningsavdelningens uppgift, medan tyngdpunkten hos bokförings- och ekonomiavdelningen ligger vid ekonomiska analyser och budgetarbete samt stöd till och övervakning av moderbolagets och de internationella filialernas konton.

Förutsättningar

 • Allmän högskolebehörighet
 • Mycket goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt

Utbildningsinnehåll praktikskedet

 • Inköp
 • Försäljning
 • Disposition
 • Bokföring
 • Controlling
 • Extra företagsintern undervisning

Utbildningsinnehåll studier

 • Allmän företagsekonomi:
  • Tjänster och produktion
  • Resultaträkning
  • Marknadsföring
  • Logistik
  • Balansräkning
  • Företagsbeskattning, investeringar och finansiering
 • Bokföring
 • Internationell finansbokföring och fakturering
 • Koncernredovisning
 • Juridik
 • Engelska
 • Teknik
 • Intercultural Management
 • Ekonomisk politik

 

Särskilda egenskaper hos studierna

 • Nästan all undervisning sker på engelska. Utländska engelskspråkiga gästföreläsare förmedlar utöver sina teoretiska kunskaper också mycket know-how från praktiken

Utbildningens längd

 • 3 år

Varvade utbildningsperioder

 • De sex studieterminerna är indelade i teoretiska och praktiska utbildningsskeden: studier vid den varvade högskolan Mosbach - Campus Bad Mergentheim och praktikutbildning hos ZIEHL-ABEGG SE, vardera 12 veckor

Senare uppgiftsområden

Ekonomiområden med internationell inriktning, exempelvis:

 • Inköp
 • Försäljning
 • Bokföring
 • Controlling

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier