• Flügel eines Ventilators

Bachelor of Engineering (DH) ekonomiingenjör (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Genom sin mångsidiga utbildning får ekonomiingenjörer förmåga att leda ett företag som helhet, lösa uppgifter under ansvar eller samordna förlopp som framkommer genom sammanflätningen mellan tekniska och ekonomiska problemställningar.

Studiegången Ekonomiingenjör erbjuder fyra olika fördjupningar:

Ekonomiingenjören med fördjupningen "internationell teknisk försäljningsmanagement" utgör i synnerhet en koppling mellan företaget och marknaden resp. kunderna. Därvid intresserar han potentiella kunder och övertygar dem om hans företags tekniska produkter och tjänster. I sin roll som försäljningsansvarig går han in på kundernas speciella behov och krav.

Fördjupningen "internationell produktion och logistik" erbjuder tvärdisciplinära kärnkompetenser som uppfyller de krav som internationell produktion och logistik ställer. Till dessa hör tekniska och ekonomiska, men även metodiska, språkliga, sociala och interkulturella kunskaper. Dessa är viktiga i synnerhet för fackövergripande uppgifter inom teknik, organisation och management, vilka spelar en central roll för processernas kapacitet i produktion och logistik.

En ekonomiingenjör med fördjupningen "innovations- och produktmanagement" kan ge avsevärda bidrag till framgången för en ny produkt. Både vid utvecklingen av nya produkter och vid deras introduktion på nya marknader kan han medverka och bidra vid utformningen. Typiska verksamhetsfält är innovationsmanagement, produktmanagement, teknisk management, projektmanagement, marknadsföring, försäljning eller kvalitetsmanagement.

"Internationell teknisk projektmanagement"
är den fjärde fördjupningen. Denna fördjupning erbjuder en tvärdisciplinär utbildning som ger en introduktion till både de ingenjörsvetenskapliga grunderna och till valda tillämpningar inom maskin-, elektro- och informationsteknik. Därutöver ges solida kunskaper i ekonomi och bokföring, controlling, marknadsföring, projektmanagement, etc.

Förutsättningar

 • Allmän högskolebehörighet

Utbildningsinnehåll praktikskedet

 • Grundutbildning metall och elektro
 • Tillverkningsmetoder
 • Kvalitetssäkring
 • Försök och utveckling
 • Dispocentrum och tekniska förberedelser
 • Försäljning
 • Produktionsprocessplanering
 • Extra företagsintern undervisning

Utbildningsinnehåll studier

 • Maskinteknikens grunder
 • Elektroteknikens grunder
 • Informationsteknikens grunder
 • Företagsekonomins grunder
 • Teknisk engelska
 • Matematik
 • Teknisk fysik
 • Projektmanagement
 • Juridik
 • Kvalitetsstyrning

Utbildningens längd

 • 3 år

Varvade utbildningsperioder

 • De sex studieterminerna är indelade i teoretiska och praktiska utbildningsskeden: studier vid den varvade högskolan Mosbach (delvis vid Campus Bad Mergentheim) och praktikutbildning hos ZIEHL-ABEGG SE, vardera 12 veckor

Senare uppgiftsområden

 • Project Engineering
 • Application Engineering
 • Teknisk försäljning
 • Tekniskt inköp
 • Produktionsplanering, produktionsstyrning, produktionsmanagement

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier

Ytterligare information