• Flügel eines Ventilators

Bachelor of Engineering (DH) Elektroteknik (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Som Bachelor of Engineering (DH) Elektroteknik löser du praktikrelaterade tekniska problem och arbetsuppgifter inom det elektrotekniska området med lämpliga metoder och så ekonomiskt som möjligt. Du är normalt specialiserad på ett delfackområde inom elektroteknik/elektronik. Dessa områden kan indelas i fyra huvudgrupper:

 • Informationsteknik
 • Elektrisk energiteknik
 • Mät-, styr-, regler- och automatiseringsteknik
 • Mikroelektronik och mikrosystemteknik


Bland typiska funktioner och verksamhetsfält för elektroteknikingenjörer (kv/m) kan nämnas:

 • Forskning och utveckling: Simulering, beräkning, konstruktion och testning av nya komponenter, apparater, maskiner, anläggningar och system inom elektroteknik/elektronik
 • Processteknik: Metoder för tillverkning av produkter, utarbetande av kontrollsystem, montering, idrifttagning, underhåll och drift av elektrotekniska anläggningar och system
 • Försäljning/produktmanagement: Teknisk kundrådgivning och kundvård, identifiering av tekniktrender och förverkligande av dem tillsammans med fackavdelningarna
 • Inköp: Tekniska fackinköp, gränssnitt mot utvecklings- och produktionsområdena
 • Arbetsberedning och kvalitetssäkring, företagsorganisation och företagsledning
 • Utbildning och fortbildning


Dina uppgifter omfattar också tillämpning och vidareutveckling av ingenjörsvetenskapliga kunskaper, med iakttagande av dels ekonomiska synpunkter och dels rättsliga och säkerhetstekniska bestämmelser och normer.

Din arbetsplats finns till övervägande del i forsknings- och utvecklingslaboratorier, vid konstruktionskontor och i andra kontorsmiljöer, men också direkt i produktions- och tillverkningsanläggningar.

Förutsättningar

 • Allmän högskolebehörighet
 • Goda eller mycket goda betyg i matematik, fysik och/eller teknik
 • Goda kunskaper i engelska

Utbildningsinnehåll praktikskedet

 • Basfärdigheter, arbetssäkerhet
 • Introduktion till elektroteknik och elektronik
 • Avdelningarnas insatser vid utveckling och tillverkning
 • Projektarbeten
 • Självständigt ingenjörsmässigt arbete

Utbildningsinnehåll studier

 • Mätteknik
 • Digitalteknik
 • Signaler och system
 • Reglerteknik
 • Programvaruteknik
 • Elektriska drivningssystem
 • Simuleringsteknik

Utbildningens längd

 • 3 år

Varvade utbildningsperioder

 • De sex studieterminerna är indelade i teoretiska och praktiska utbildningsskeden: studier vid den varvade högskolan Mosbach och praktikutbildning hos ZIEHL-ABEGG SE, vardera 12 veckor

Senare uppgiftsområden

 • Utveckling
 • Projektmanagement
 • Kvalitetskontroll
 • Teknisk försäljning

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier

Ytterligare information