• Flügel eines Ventilators

Bachelor of Engineering (DH) Maskinteknik (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Maskinteknikingenjörer utvecklar, beräknar, konstruerar och tillverkar maskiner och system för många olika ändamål. Det gäller inte bara maskiner i snäv mening, t.ex. verktygsmaskiner, komplexa produktionsanläggningar eller arbetsmaskiner. Allt efter tyngdpunkten omfattar deras arbetsuppgifter till exempel också lantbruksmaskiner, rälsfordon, miljöskyddstekniska anläggningar eller finmekaniska produkter.

Beroende på yrkesspecialiseringen sysslar maskiningenjörer med utvecklings-, kvalitetssäkrings- och kontrolluppgifter, med beräkning, konstruktion och tillverkning. De innehar ledande befattningar inom produktion, montage och underhåll, och arbetar med teknisk försäljning, applikationsrådgivning, kundservice eller administration i industriföretag. Därutöver kan de arbeta hos myndigheter eller exempelvis utöva ett fritt yrke som konsulterande ingenjör.

Förutom till de senaste rönen inom naturvetenskap och teknik måste maskiningenjörer när de löser sina arbetsuppgifter också ta hänsyn till företagsekonomiska samband, lagbestämmelser, säkerhetsföreskrifter och ekologiska aspekter.

Maskiningenjörer arbetar framför allt i industriföretag inom maskin- och anläggningsteknik och vid ingenjörsbyråer. Därutöver är de sysselsatta vid underhålls- och reparationsavdelningar inom tillverknings- och produktionsföretag i många olika branscher och delvis också inom den offentliga sektorn.

Förutom sin verksamhet i kontorsmiljö, t.ex. konstruktionskontor, samordnar och övervakar de arbets- och tillverkningsförlopp i verkstäder och produktionshallar eller genomför exempelvis materialundersökningar och funktionskontroller i testlaboratorier och provbänkar.

Dessutom åtar de sig uppgifter inom kundservice, montageövervakning och teknisk applikationsrådgivning och arbetar då utanför företaget på olika arbetsplatser.

Förutsättningar

 • Allmän högskolebehörighet
 • Om möjligt påbyggnadskurser i matematik och/eller fysik och/eller teknik

Utbildningsinnehåll praktikskedet

 • Grundutbildning metall och elektro
 • Tillverkningsmetoder och CNC-teknik
 • Kvalitetssäkring
 • Konstruktionskontor
 • Försök och utveckling
 • Dispocentrum och tekniska förberedelser
 • Extra företagsintern undervisning

Utbildningsinnehåll studier

 • Konstruktionslära
 • Konstruktionsskisser
 • Teknisk mekanik
 • Hållfasthetslära
 • Matematik
 • Tillverkningsteknik

Utbildningens längd

 • 3 år

Varvade utbildningsperioder

 • De sex studieterminerna är indelade i teoretiska och praktiska utbildningsskeden: studier vid den varvade högskolan Mosbach och praktikutbildning hos ZIEHL-ABEGG SE, vardera 12 veckor

Senare uppgiftsområden

 • Utveckling
 • Provning och mätteknik
 • Project Engineering
 • Application Engineering
 • Teknisk försäljning
 • Tekniskt inköp

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier

Ytterligare information