• Flügel eines Ventilators

Bachelor of Engineering (DH) Mekatronik (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Mekatronikingenjuörer (kv/m) (DH) löser praktikrelaterade tekniska problem och uppgifter inom ett område där de klassiska disciplinerna mekanik, elektroteknik, automatisering och IT överlappar varandra.

Allt efter deras yrkesspecialisering sysslar de med planering, utkast, utveckling, beräkning, konstruktion och provning av mekatroniska system. Men de innehar också ledningsfunktioner inom produktion, montage och underhåll och arbetar med teknisk försäljning, applikationsrådgivning eller kundservice. Därutöver kan de till exempel utöva sitt yrke fritt som konsulterande ingenjör eller arbeta hos myndigheter och branschorganisationer.

Förutom till de senaste rönen inom naturvetenskap och teknik måste mekatronikingenjörer (kv/m) (DH) när de löser sina arbetsuppgifter också ta hänsyn till företagsekonomiska samband, lagbestämmelser, säkerhetsföreskrifter och ekologiska aspekter.

Mekatronikingenjörer (kv/m) (DH) kan arbeta inom så gott som alla samhällssektorer, men framför allt i producerande industriföretag inom många olika branscher. De är också verksamma inom tjänsteföretag, vid forskningsinstitut. vid ingenjörsbyråer eller hos myndigheter.

Arbetstillfällen för mekatronikingenjörer (kv/m) (DH) finns till största delen i forsknings- och utvecklingslaboratorier, konstruktionskontor eller andra kontor, men också direkt i produktions- och tillverkningsanläggningar.

Förutsättningar

 • Allmän högskolebehörighet
 • Om möjligt påbyggnadskurser i matematik och/eller fysik och/eller teknik

Utbildningsinnehåll praktikskedet

 • Grundutbildning metall och elektro
 • Tillverkningsmetoder och CNC-teknik
 • Kvalitetssäkring
 • Konstruktionskontor
 • Försök och utveckling
 • Dispocentrum och tekniska förberedelser
 • Extra företagsintern undervisning

Utbildningsinnehåll studier

 • Konstruktionslära
 • Konstruktionsskisser
 • Teknisk mekanik
 • Elektroteknik
 • Elektronik
 • Reglerteknik
 • Matematik
 • Teknisk fysik

Utbildningens längd

 • 3 år

Varvade utbildningsperioder

 • De sex studieterminerna är indelade i teoretiska och praktiska utbildningsskeden: studier vid den varvade högskolan Mosbach och praktikutbildning hos ZIEHL-ABEGG SE, vardera 12 veckor

Senare uppgiftsområden

 • Utveckling
 • Försök och mätteknik
 • Project Engineering
 • Application Engineering
 • Teknisk försäljning
 • Tekniskt inköp

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier

Ytterligare information