• Flügel eines Ventilators

Bachelor of Engineering (DH) tillämpad informationsteknik (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Studiegången Tillämpad informationsteknik erbjuder en solid teknisk grundutbildning med fokus på områdena programvaruteknik och applikationsutveckling.
Redan under de teoretiska skedena vid högskolan sker arbetet starkt projektrelaterat, och det inlärda teoretiska innehållet tillämpas praktiskt och fördjupas. Förutom informationsteknikens kärnområden (algoritmer och datastrukturer, operativsystem, databaser och programmeringsspråk) undervisas också i utformning, utveckling och underhåll av programsystem, programutvecklingsprocesser och projektmanagement.
Typiska verksamhetsfält för en informationstekniker är analys, utformning, utveckling och underhåll av komplexa program- och informationssystem samt organisation och genomförande av IT-projekt.

Förutsättningar

 • Allmän högskolebehörighet

Utbildningsinnehåll praktikskedet

 • Program- och systemutveckling
 • Mättekniskt laboratorium
 • Reglerteknik
 • Controlling
 • Företagsintern undervisning

Utbildningsinnehåll studier

 • Programmeringsspråk
 • Databaser
 • Programergonomi
 • Operativsystem
 • Matematik
 • Elektroteknik
 • Projektmanagement

Utbildningens längd

 • 3 år

Varvade utbildningsperioder

 • De sex studieterminerna är indelade i teoretiska och praktiska utbildningsskeden: studier vid den varvade högskolan Mosbach och praktikutbildning hos ZIEHL-ABEGG SE, vardera 12 veckor

Senare uppgiftsområden

 • Mättekniskt laboratorium
 • IT-avdelning
 • Programutveckling
 • Reglerteknik

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier

Ytterligare information