• Flügel eines Ventilators

Dataansvarig (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Dataansvariga analyserar de problem- och uppgiftsställningar inom ett företag som ska lösas med hjälp av informations- och telekommunikationstekniska system (IT-system). De avgör behovet av IT-system, anskaffar erforderlig maskin- och programvara och introducerar den i företaget. Därvid ger de råd och stöd till fackavdelningarna - t.ex. bokföring, inköp eller försäljning - vid användningen av applikationssystem och är samtidigt kontaktpersoner gentemot tillverkare och leverantörer av system inom informations- och telekommunikationsteknik.

Om det inte finns några lämpliga standardapplikationer på marknaden utarbetar och genomför de individuella lösningar. Till deras uppgifter hör också implementering (införande), anpassning och installation av applikationssystem, systemadministration samt handledning och utbildning av användarna.

Dataansvariga arbetar huvudsakligen hos användare av informations- och kommunikationsteknik, dvs. inom alla industrigrenar, t.ex. handeln, banker och försäkringsbolag och inom telekommunikationsbranschen. Där är de verksamma i egna IT-avdelningar och även företagsinternt i fackavdelningar (t.ex. logistik, marknadsföring), huvudsakligen vid arbetsplatser med bildskärm.

Förutsättningar

 • Mycket goda gymnasiebetyg
 • Allmän högskolebehörighet
 • Behörig till yrkeshögskola

Utbildningens innehåll

 • Datatekniska kunskaper: Företagsdatasystem, infrastruktur för administrativ databehandling, gränssnitt mot teknisk databehandling
 • Programmering: Kunskaper om olika programmeringsspråk, företagsekonomiska applikationer och standardprogramvara, tillämpning av programmerings-, dokumentations- och testmetoder
 • Företagsekonomiska kunskaper: Företagets uppbyggnad och operativa organisation, interna rutiner
 • Dessutom företagsintern ekonomi- och teknikundervisning samt företagsspecifik utbildning inom databehandlingsområdet
 • Självständig planering och genomförande av PC-utbildning (t.ex. Word eller Excel för Windows)

Utbildningens längd

 • 3 år - möjlighet till förkortad utbildningstid finns

Senare uppgifter

 • Projektarbete, t.ex. systemombyggnad, introduktion av ny programvara
 • Utformning och genomförande av företagsinterna utbildningsåtgärder
 • Programmering för individuella krav
 • Vård av olika dataapplikationer (systemvård)
 • Systemadministration, databasadministration eller nätverksadministration

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Behovsorienterad fortbildning (specialisering)
 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier